Följ oss på Facebook för att inte missa några nyheter. – Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

Nyheter

NYA UTBILDNINGAR

Är ni i behov av att utbilda er personal? Nu lanserar vi ett flertal nya utbildningar som säkerställer att ni har rätt kunskaper för de arbetsuppgifter ni utför. Våra utbildningsnyheter: Fysiska utbildningar   Lärarledda Webbutbildningar via ZOOM eller Teams   Streamade Webbutbildningar/ Video och Självstudier   Blended Learning Blended Learning innebär att ni gör teoridelen … Läs mera

ELBAM

ELBAM är elbranschens anpassade BAM- utbildning och bygger på utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning. Enligt Installationsavtalet 2020- 2023 ska utbildningen, eller en likvärdig, ges till skyddsombuden och ledamöterna i skyddskommittén. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för … Läs mera

ARBETSMILJÖSKULD

Arbetsmiljöproblem kostar arbetsgivarna enorma belopp. Enbart kostnaderna för psykisk ohälsa beräknas kosta de svenska företagen över 200 miljarder/ år där sjuknärvaron är mest kostsam. Det vill säga att man går till arbetet trots att man mår dåligt. Vi vet att många arbetsgivare i Sverige har byggt upp en arbetsmiljöskuld. Kostnaderna för fysiska skador och besvär … Läs mera

Bussgods

För arbetsgivare är det viktigt att systematiskt undersöka den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är ett krav utifrån lagstiftningen men det är också något som kan påverka ekonomin negativt ifall det finns brister. För oss som utbildningsföretag är det alltid uppfriskande när företag deltar på våra utbildningar och visar att de inte bara vill … Läs mera

VÅRA NYA WEBBUTBILDNINGAR

eSTÄLLNING (upp till 9 meter) eSÄKRA LYFT eFALLSKYDD TEORI   eSTÄLLNING (upp till 9 meter) När du blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion. eSÄKRA LYFT Ett … Läs mera

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom Utmattningssyndrom innebär att du har besvär, kan vara både fysiska och psykiska, som beror på långvarig stress eller andra starka påfrestningar. Med rätt hjälp återhämtar sig de allra flesta men återhämtningen kan ta lång tid. Vilka besvär som man får skiljer sig åt från person till person men några vanliga är trötthet och sömnproblem. … Läs mera

Ny utbildning eHållbar Utveckling

Ny utbildning eHållbar Utveckling – Webbutbildning Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 med … Läs mera

Nyhetsbrev Januari 2021

I årets sista nyhetsbrev vill vi på Kompetensutveckla passa på att önska er alla en fantastisk och underbar jul och ett riktigt gott nytt år och vi hoppas att 2021 ska bli ett år där vi äntligen ska kunna få träffas igen.

God Jul & Gott Nytt År. Få stöd för Arbetsmiljöutbildning, upp till 70%

I årets sista nyhetsbrev vill vi på Kompetensutveckla passa på att önska er alla en fantastisk och underbar jul och ett riktigt gott nytt år och vi hoppas att 2021 ska bli ett år där vi äntligen ska kunna få träffas igen.

Kompetensutveckla är godkända AFA- utbildare

Kompetensutveckla personalen med stöd från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Passa på att utbilda er personal och ta del av stödpengar för arbetsmiljöutbildningar. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar, stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Om chef … Läs mera

50% på våra WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

– Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

En dagar kvar!

– Kompetensutveckla dig själv eller er personal
med kursen: BAS P/U Lärarledd webbutbildning

50% på alla webbutbildningar under BLACK FRIDAY

Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

Två dagar kvar! Kompetensutveckla dig själv eller er personal
med kursen: Arbete på väg 1&2 – Webbutbildning

50% på alla WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

Tre dagar kvar!

Halva priset på våra WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

50% på alla WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

– Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

Fyra dagar kvar!

PASSA PÅ ATT UTBILDA PERMITTERAD PERSONAL

Många företag vet inte om att man kan kompetensutbilda personalunder arbetsbefriad tid vid korttidsarbete Istället för att ha personal hemma som inte arbetar så kan företag utbilda sina arbetstagare i kurser de tidigare inte haft tid med att genomföra. Tillväxtverket ställer sig positiv till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid,då näringslivsförsörjning är avgörande för tillväxt … Läs mera

Nya tråkiga siffror från Arbetsmiljöverket

Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt. Bara under första halvåret 2020 har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat med 60 % jämfört med samma period 2019. Därför kommer arbetsmiljöverket genomföra en satsning och inspektera belastningsskador. Dessa inspektioner har redan påbörjats och görs inom ramen för en större EU-insats. För företag är det viktigt i dessa tider att ha ett … Läs mera

NY KURS OM VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖ

Kompetensutveckla lanserar ny onlinekurs om våld och hot i arbetsmiljönKursen syftar till att förbättra arbetsmiljön på ditt företag och minska riskerna med våld och hot för arbetstagarna. Upplägget för denna utbildning är att först gå igenom lagar och föreskrifter som omfattar våld och hot på arbetsplatsen. Därefter kommer vi att presentera olika verktyg att ta … Läs mera

VAD ÄR ETT SKYDDSOMBUD?

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i frågor som rör arbetsmiljönoch ska följa utvecklingen och bevaka arbetsmiljön inom skyddsområdet. Förtroendeuppdraget utses av en facklig organisation som har ett kollektivavtal med arbetsgivaren, eller av sina arbetskamrater. Skyddsombudet även kallat för arbetsmiljöombudet har inte ansvar för arbetsmiljöarbetet utan det har som sagt arbetsgivaren. Skyddsombudets uppdrag täcker in det … Läs mera

Vem är Byggherre och vad skall den göra?

Nästan dagligen så stöter vi på personer och organisationer som inte känner till att de är byggherrar, är osäkra på rollen byggherre och har en väldigt vag uppfattning om byggherrens ansvar. Vi tänkte börja att besvara frågan, vem är byggherre? Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete är byggherre, vanligtvis den som betalar för … Läs mera

Kompetensutveckla lanserar ny onlinekurs; Våld och hot i arbetsmiljön

Kompetensutveckla lanserar en Utbildning i Hot och våld i Arbetsmiljö. Den syftar till att förbättra arbetsmiljön på din Arbetsplats.

Dela Innehållet