fbpx

Följ oss på Facebook för att inte missa några nyheter. – Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

NYHETER

LEDARSKAP

LEDARSKAP VÄGEN TILL LÖNSAMHET Ledarskapet kan ha en stor påverkan på ekonomin i en organisation. En bra ledare kan öka produktiviteten och effektiviteten i företaget, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet och tillväxt. Här är några exempel på hur ledarskapet kan påverka ekonomin i en organisation: Ökad produktivitet: En bra ledare kan … Läs mera

ARBETSMILJÖN

ARBETSMILJÖN En lönsam investering Arbetsmiljön är det fysiska, psykiska och sociala miljön som människor arbetar i. Det inkluderar faktorer som belysning, temperatur, ljudnivåer, ergonomi och arbetsbelastning samt relationer mellan kollegor och arbetsgivare. En bra arbetsmiljö är viktig för att främja hälsa, säkerhet och välbefinnande hos arbetstagarna, samt för att öka produktiviteten och minska sjukfrånvaron. Brister … Läs mera

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET Förebyggande Arbete Våld och hot på arbetet, ett dolt problem. Enligt en ny rapport från arbetsmiljöverket påvisas att en av tio män och två av tio kvinnor uppgett att de utsatts för våld och hot i sitt arbete under de tolv senaste månaderna. Belastningen av att oroa sig för våld … Läs mera

HAR NI KOLL PÅ ARBETSMILJÖPLANEN

ARBETSMILJÖPLANEN HAR NI KOLL Vi får in många frågor som berör byggnads- och anläggningsarbeten och några av de vanligare frågorna berör arbetsmiljöplanen eller AMP:en som den också kallas. Så här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Vad är en arbetsmiljöplan? Arbetsmiljöplanen är ett hjälp- och styrdokument som ska påvisa hur ni arbetar med … Läs mera

FÖREBYGG STRESS PÅ ARBETET MED DESSA TIPS

FÖREBYGG STRESS PÅ ARBETET MED DESSA TIPS BOKA GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ På arbetsplatser idag ser vi att allt fler blir drabbade av stress och även om kortvarig stress inte är farligt så kan stress under en långvarig period leda till sänkt arbetsförmåga, utmattningssyndrom och därmed sjukskrivning. Bara i Sverige sjukskrivs det över 30 000 människor varje … Läs mera

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ GRUNDUTBILDNINGEN FÖR SKYDDSOMBUD

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ GRUNDUTBILDNINGEN FÖR SKYDDSOMBUD Boka Fem snabba fakta om skyddsombud ARBETSMILJÖLAGEN ger den som är skyddsombud bland annat rätt att: Få utbildning. Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön. Delta vid planering av nya lokaler. Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Avbryta arbeten som kan leda … Läs mera

NY UTBILDNING – EN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR MEDARBETARE

NY UTBILDNING – EN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR MEDARBETARE Boka Om den nya utbildningen Arbetsmiljö För Medarbetare Medarbetarutbildningen i arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till alla medarbetare i organisationen. Arbetsmiljön och dess förutsättningar förändras i och med att organisationer förändras och för att lyckas med arbetsmiljöarbetet så krävs det samverkan i hela organisationen och en … Läs mera

UTBILDNING – ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

NY UTBILDNING – ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER Boka Om den nya utbildningen Arbetsmiljö För Chefer Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare och är en grundutbildningen i arbetsmiljö både för den nya och mer erfarna chefen. Arbetsmiljöarbete är en ständigt fortlöpande process och ska vara ett bra arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av det dagliga … Läs mera

NY UTBILDNING – OSA I PRAKTIKEN

NY UTBILDNING – OSA I PRAKTIKEN Boka Utbildningen OSA i Praktiken är en ny utbildning hos oss och är tänkt att ge deltagarna en god kännedom om innehållet i föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften är en av de viktigare då den hanterar tre stora problemområden i arbetsmiljön, nämligen: Ohälsosam arbetsbelastning Kränkande … Läs mera

UTBILDNING BYGGHERRE, BAS P & BAS U

UTBILDNING BYGGHERRE, BAS P & BAS U Som fastighetsägare är man ofta beställare av diverse olika arbeten och enligt lagstiftningen så blir den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete en byggherre. Som byggherre har man ett övergripande arbetsmiljöansvar för projektet och man ska bland annat se till att en Arbetsmiljöplan upprättas när det krävs, … Läs mera

OSA ONLINE VIA ZOOM

UTBILDNING I OSA ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ 4 200 SEK/ PERSON Passa på att höja kompetensen och engagemanget i organisationen med våra uppskattade lärarledda onlineutbildningar via ZOOM, som är så nära en fysisk utbildning man kan komma på distans. Vi erbjuder ett stort urval av utbildningar som vänder sig både till chefer och skyddsombud. BOKA OSA … Läs mera

FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER

Boka Vattenskoterutbildning FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER 5 100 SEK/ PERSON Vattenskoter är en typ av båt som har fått en bred publik mycket på grund av dess praktiska egenskaper som lätt att förvara, sjösätta, transportera, smidigt transportmedel och framför allt så möjliggör det ett fantastiskt roligt sätt att vara ute på sjön. Utvecklingen har exploderat och … Läs mera

STÄLLNINGSUTBILDNING PÅ ENGELSKA

STÄLLNINGSUTBILDNING PÅ ENGELSKA 1 995 SEK/ PERSON Tyvärr så är gästarbetare överrepresenterade när det gäller dödsfall på våra arbetsplatser, en av anledningarna är bristfälliga säkerhets- och arbetsmiljökunskaper. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men det finns flera andra aktörer som har både ett juridiskt men också ett moraliskt ansvar för arbetsmiljön. Byggherrar och andra beställare har … Läs mera

SKYDDSOMBUDENS DAG

IDAG FIRAR VI SKYDDSOMBUDEN GRATTIS ALLA SKYDDSOMBUD För att fira alla fantastiska skyddsombud som gör ett riktigt hästjobb ute på företagen så har vi tagit fram ett specialerbjudande. KÖP EN BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ FYSISK ELLER ONLINE eller ABC FÖR SKYDDSOMBUD FYSISK och få en valfri STREAMAD DIGITAL DISTANSUTBILDNING Uppge rabattkoden SKYDDSOMBUD när ni lägger er … Läs mera

AFA- STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

AFA- STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÅ UPP TILL 70% I SUBVENTION Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningarna subventionerade av AFA Försäkring. För att kvalificera sig för stödet så ska utbildningen anordnas av en godkänd utbildningsanordnare, vilket Kompetensutveckla.se naturligtvis är. Alla företag och … Läs mera

SVERIGES POPULÄRASTE ARBETSMILJÖUTBILDNING

VI ERBJUDER SVERIGES POPULÄRASTE ARBETSMILJÖUTBILDNING BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ GRUNDUTBILDNINGEN FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD Vi vill att alla som har behov ska ha möjlighet att gå denna grundutbildning i arbetsmiljökunskap så därför så erbjuder vi ett flertal olika möjliga sätt att göra det på. BAM – Bättre Arbetsmiljö (2 dagar) är den klassiska klassrumsutbildning där vi … Läs mera

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEF

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEF I Samarbete med Confex kan vi nu erbjuda Sveriges största och enda certifierade kurs i grundläggande ledarskap – Att leda andra utan att vara chef. Kursen är framtagen för dig som har en ledarroll utan formellt personalansvar. Målet med kursen är att … Läs mera

ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag)

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag) Utbildningen ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag) riktar sig till personer som behöver repetera sina kunskaper enligt elsäkerhetsanvisningarna, något som behöver göras vart tredje år. Deltagarna ska efter utbildningen ha förståelse för hur man kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns … Läs mera

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR (1/2 dag)

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR (1/2 dag) SS-EN 50110-1 är standarden som reglerar säkert arbete med elektriska anläggningar och anger hur arbetet ska planeras och genomföras. Standarden reglerar bland annat organisation, skötselåtgärder, arbete och underhållsåtgärder. Standarden ställer krav på riskhantering samt i vissa fall skriftlig planering av arbetet. Som arbetsgivare … Läs mera

NY UTBILDNING!!! ESA INSTRUERAD PERSON (1/2 dag)

Är ni i behov av att utbilda er personal? Ny utbildning som vänder sig till er som inte är elfackkunniga men som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbeten, målningsarbeten, gräsklippning, rengöring, service- eller underhållsarbeten. Kursen eESA INSTRUERAD PERSON ersätter tidigare ESA Tillträde. Utbildningen utgår ifrån publikationen … Läs mera

Dela Innehållet