fbpx

Följ oss på Facebook för att inte missa några nyheter. – Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

NYHETER

ARBETSMILJÖUTBILDNING GÖTEBORG

Gå en arbetsmiljöutbildning i Göteborg!  BAM – Bättre Arbetsmiljö, din väg till en säkrare och mer produktiv arbetsplats! Vi är stolta över att erbjuda Sveriges mest eftertraktade arbetsmiljöutbildning i Göteborg, en stad som brinner för att skapa sunda och trygga arbetsmiljöer över alla branscher. Hos oss får chefer och skyddsombud en grundläggande, men avgörande, kunskapsbas … Läs mera

UTBILDNING SAMORDNINGSANSVARIG!!! NYHET!

SAMO Online en utbildning för den som har samordningsansvar på arbetsplatser. Erbjuds både som endagarskurs och som tvådagarskurs och behovet  styrs av vilka förkunskaper kursdeltagaren har sedan tidigare. Med fokus på säkerhet och välbefinnande för alla inblandade parter, rustar vår utbildning deltagarna med kunskap och verktyg för att effektivt hantera och upprätthålla samordningsansvaret. Stöd för … Läs mera

HAR DU KOLL PÅ ARBETSMILJÖVERKETS NYA AFS:ar?

Arbetsmiljöverkets senaste beslut, fattat den 15 september 2023 av generaldirektören, markerar ett betydande steg mot att förnya och förbättra arbetsmiljöregelverket i Sverige. Den nya strukturen, som träder i kraft den 1 januari 2025, omfattar en betydande omorganisering av föreskrifter och allmänna råd, vilket syftar till att göra reglerna mer tillgängliga, begripliga och användbara för alla … Läs mera

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR I STOCKHOLM CENTRUM

Utbildningar i Arbetsmiljö nu tillgängliga i Stockholm Centrum Vi är glada att meddela att vi nu utökar vårt utbildningsutbud till Stockholm Centrum, där vi tidigare endast erbjudit arbetsmiljöutbildningar i Bromma och Älvsjö. Genom att expandera till Stockholm Centrum strävar vi efter att göra våra utbildningar mer tillgängliga för en bredare publik och underlätta för företag … Läs mera

KALLT NÄR MAN SKA ARBETA

Risker och Åtgärder när det är kallt Att förstå och hantera riskerna associerade med kalla temperaturer är avgörande för att skapa en säker och produktiv arbetsmiljö. Oavsett om det gäller inomhus- eller utomhusarbete, kan exponering för kyla påverka både hälsa och prestation. Här ska vi titta närmare på riskerna och de åtgärder som kan vidtas … Läs mera

BRANCHVINNARE 2024

Arbetsmiljöutbildaren AB Kompetensutveckla i Sundsvall AB Kompetensutveckla i Sundsvall AB är stolt över att ha utsetts till branschvinnare 2024 för vårt lyckade arbete med arbetsmiljöutbildningar. Vårt dedikerade arbete för att driva ett lönsamt företag vasrs syfte är att hjälpa människor och samtidigt skapa säkrare och trivsammare arbetsplatser har nu blivit belönat. Branschvinnare 2024 Varje år … Läs mera

STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Förlängt Stöd för Arbetsmiljöutbildningar: En Gemensam Insats av LO Svenskt Näringsliv och PTK I en unik allians mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK har ett stöd för arbetsmiljöutbildningar skapat möjligheter för chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud att gemensamt förstärka sina kunskaper och bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Trots ursprungliga planer på att avslutas vid nyår … Läs mera

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ (OSA)

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4, även känt som Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA), är en vägledning som är av avgörande betydelse för arbetsgivare som strävar efter en sund arbetsmiljö. Denna föreskrift är utformad för att främja välbefinnande och förebygga ohälsa relaterad till organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen och ger klara riktlinjer för arbetsgivarens ansvar och … Läs mera

NY UTBILDNING – eVIBRATIONER

eVibrationer – Webbutbildning Kompetensutveckla AB är stolta över att presentera vår senaste webbutbildning, eVibrationer, som syftar till att förse dig med omfattande kunskap om vibrationers påverkan på hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Djupdykning i Arbetsmiljöns Utmaningar Kursen eVibrationer är inte bara en utbildning – det är en resa mot en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Genom … Läs mera

RISKER MED VIBRATIONER

RISKER MED VIBRATIONER PÅ ARBETSPLATSEN Vibrationer är en vanlig förekomst på många arbetsplatser, men de kan utgöra en potentiell hälsorisk för arbetstagare. Riskerna med vibrationer varierar beroende på flera faktorer, inklusive intensitet, frekvens och exponeringstid. För att säkerställa arbetstagarnas hälsa och välbefinnande är det avgörande att förstå och hantera dessa risker. vilka är riskerna med … Läs mera

FÖRDELAR MED E-LEARNING

FÖRDELAR MED E-LEARNING E-learning, eller elektroniskt lärande, har på senare tid blivit en framträdande och påtaglig kraft inom utbildningssektorn. Denna form av utbildning har banat väg för en rad fördelar som har gett det ett lockande alternativ till traditionell klassrumsundervisning. Bland dessa framträder fyra nyckelfördelar: kostnadseffektivitet, flexibilitet, interaktiva miljöer och självständighet. För det första erbjuder … Läs mera

NYA MEDARBETARE

NYA MEDARBETARE Det är med stor glädje och vi introducerar våra nya medarbetare till AB Kompetensutveckla: Olle och Viggo. Deras anslutning till oss är en spännande och betydelsefull fas av tillväxt och utveckling för vår organisation. Olle tar på sig rollen som utbildare och bringar med sig en gedigen erfarenhet för kunskapsdelning. Med sin förmåga … Läs mera

UTRIKESFÖDDA UPPLEVER SÄMRE ARBETSMILJÖ ÄN INRIKESFÖDDA

UTRIKESFÖDDA UPPLEVER SÄMRE ARBETSMILJÖ ÄN INRIKESFÖDDA ENLIGT NY RAPPORT En nyutkommen rapport från Arbetsmiljöverket kastar ljus över en oroande klyfta i arbetsmiljön mellan utrikesfödda och inrikesfödda arbetstagare. Rapporten, som inkluderar en omfattande analys av arbetslivet, visar på betydande skillnader i uppfattningen om arbetsmiljön och avslöjar att utrikesfödda individer känner sig betydligt mer utsatta. Särskilt alarmerande … Läs mera

LEDARSKAP

LEDARSKAP VÄGEN TILL LÖNSAMHET Ledarskapet kan ha en stor påverkan på ekonomin i en organisation. En bra ledare kan öka produktiviteten och effektiviteten i företaget, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet och tillväxt. Här är några exempel på hur ledarskapet kan påverka ekonomin i en organisation: Ökad produktivitet: En bra ledare kan … Läs mera

ARBETSMILJÖN

ARBETSMILJÖN En lönsam investering Arbetsmiljön är det fysiska, psykiska och sociala miljön som människor arbetar i. Det inkluderar faktorer som belysning, temperatur, ljudnivåer, ergonomi och arbetsbelastning samt relationer mellan kollegor och arbetsgivare. En bra arbetsmiljö är viktig för att främja hälsa, säkerhet och välbefinnande hos arbetstagarna, samt för att öka produktiviteten och minska sjukfrånvaron. Brister … Läs mera

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET Förebyggande Arbete Våld och hot på arbetet, ett dolt problem. Enligt en ny rapport från arbetsmiljöverket påvisas att en av tio män och två av tio kvinnor uppgett att de utsatts för våld och hot i sitt arbete under de tolv senaste månaderna. Belastningen av att oroa sig för våld … Läs mera

HAR NI KOLL PÅ ARBETSMILJÖPLANEN

ARBETSMILJÖPLANEN HAR NI KOLL Vi får in många frågor som berör byggnads- och anläggningsarbeten och några av de vanligare frågorna berör arbetsmiljöplanen eller AMP:en som den också kallas. Så här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Vad är en arbetsmiljöplan? Arbetsmiljöplanen är ett hjälp- och styrdokument som ska påvisa hur ni arbetar med … Läs mera

FÖREBYGG STRESS PÅ ARBETET MED DESSA TIPS

FÖREBYGG STRESS PÅ ARBETET MED DESSA TIPS BOKA GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ På arbetsplatser idag ser vi att allt fler blir drabbade av stress och även om kortvarig stress inte är farligt så kan stress under en långvarig period leda till sänkt arbetsförmåga, utmattningssyndrom och därmed sjukskrivning. Bara i Sverige sjukskrivs det över 30 000 människor varje … Läs mera

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ GRUNDUTBILDNINGEN FÖR SKYDDSOMBUD

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ GRUNDUTBILDNINGEN FÖR SKYDDSOMBUD Boka Fem snabba fakta om skyddsombud ARBETSMILJÖLAGEN ger den som är skyddsombud bland annat rätt att: Få utbildning. Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön. Delta vid planering av nya lokaler. Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Avbryta arbeten som kan leda … Läs mera

NY UTBILDNING – EN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR MEDARBETARE

NY UTBILDNING – EN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR MEDARBETARE Boka Om den nya utbildningen Arbetsmiljö För Medarbetare Medarbetarutbildningen i arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till alla medarbetare i organisationen. Arbetsmiljön och dess förutsättningar förändras i och med att organisationer förändras och för att lyckas med arbetsmiljöarbetet så krävs det samverkan i hela organisationen och en … Läs mera

Dela Innehållet