Följ oss på Facebook för att inte missa några nyheter. – Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

Nyheter

AFA- STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

AFA- STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÅ UPP TILL 70% I SUBVENTION Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningarna subventionerade av AFA Försäkring. För att kvalificera sig för stödet så ska utbildningen anordnas av en godkänd utbildningsanordnare, vilket Kompetensutveckla.se naturligtvis är. Alla företag och … Läs mera

SVERIGES POPULÄRASTE ARBETSMILJÖUTBILDNING

VI ERBJUDER SVERIGES POPULÄRASTE ARBETSMILJÖUTBILDNING BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ GRUNDUTBILDNINGEN FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD Vi vill att alla som har behov ska ha möjlighet att gå denna grundutbildning i arbetsmiljökunskap så därför så erbjuder vi ett flertal olika möjliga sätt att göra det på. BAM – Bättre Arbetsmiljö (2 dagar) är den klassiska klassrumsutbildning där vi … Läs mera

ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEF

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE ATT LEDA ANDRA UTAN ATT VARA CHEF I Samarbete med Confex kan vi nu erbjuda Sveriges största och enda certifierade kurs i grundläggande ledarskap – Att leda andra utan att vara chef. Kursen är framtagen för dig som har en ledarroll utan formellt personalansvar. Målet med kursen är att … Läs mera

ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag)

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag) Utbildningen ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag) riktar sig till personer som behöver repetera sina kunskaper enligt elsäkerhetsanvisningarna, något som behöver göras vart tredje år. Deltagarna ska efter utbildningen ha förståelse för hur man kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns … Läs mera

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR (1/2 dag)

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR (1/2 dag) SS-EN 50110-1 är standarden som reglerar säkert arbete med elektriska anläggningar och anger hur arbetet ska planeras och genomföras. Standarden reglerar bland annat organisation, skötselåtgärder, arbete och underhållsåtgärder. Standarden ställer krav på riskhantering samt i vissa fall skriftlig planering av arbetet. Som arbetsgivare … Läs mera

NY UTBILDNING!!! ESA INSTRUERAD PERSON (1/2 dag)

Är ni i behov av att utbilda er personal? Ny utbildning som vänder sig till er som inte är elfackkunniga men som ska utföra arbeten där det finns elektrisk fara. Exempel på icke elektriskt arbete är byggnadsarbeten, målningsarbeten, gräsklippning, rengöring, service- eller underhållsarbeten. Kursen eESA INSTRUERAD PERSON ersätter tidigare ESA Tillträde. Utbildningen utgår ifrån publikationen … Läs mera

REA PÅ ALLA ONLINEUTBILDNINGAR

Är ni i behov av att utbilda er personal? Just nu så erbjuder vi 25% rabatt på alla våra onlineutbildningar, både de lärarledda och de streamade videoutbildningarna. Passa på att höj er kompetens i och säkerställ att ni uppfyller de krav som ställs på er. Bokningen måste ske före den 31:a augusti och utbildningen genomföras … Läs mera

NYA UTBILDNINGAR

Är ni i behov av att utbilda er personal? Nu lanserar vi ett flertal nya utbildningar som säkerställer att ni har rätt kunskaper för de arbetsuppgifter ni utför. Våra utbildningsnyheter: Fysiska utbildningar   Lärarledda Webbutbildningar via ZOOM eller Teams   Streamade Webbutbildningar/ Video och Självstudier   Blended Learning Blended Learning innebär att ni gör teoridelen … Läs mera

ELBAM

ELBAM är elbranschens anpassade BAM- utbildning och bygger på utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning. Enligt Installationsavtalet 2020- 2023 ska utbildningen, eller en likvärdig, ges till skyddsombuden och ledamöterna i skyddskommittén. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för … Läs mera

ARBETSMILJÖSKULD

Arbetsmiljöproblem kostar arbetsgivarna enorma belopp. Enbart kostnaderna för psykisk ohälsa beräknas kosta de svenska företagen över 200 miljarder/ år där sjuknärvaron är mest kostsam. Det vill säga att man går till arbetet trots att man mår dåligt. Vi vet att många arbetsgivare i Sverige har byggt upp en arbetsmiljöskuld. Kostnaderna för fysiska skador och besvär … Läs mera

Bussgods

För arbetsgivare är det viktigt att systematiskt undersöka den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är ett krav utifrån lagstiftningen men det är också något som kan påverka ekonomin negativt ifall det finns brister. För oss som utbildningsföretag är det alltid uppfriskande när företag deltar på våra utbildningar och visar att de inte bara vill … Läs mera

VÅRA NYA WEBBUTBILDNINGAR

eSTÄLLNING (upp till 9 meter) eSÄKRA LYFT eFALLSKYDD TEORI   eSTÄLLNING (upp till 9 meter) När du blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion. eSÄKRA LYFT Ett … Läs mera

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom Utmattningssyndrom innebär att du har besvär, kan vara både fysiska och psykiska, som beror på långvarig stress eller andra starka påfrestningar. Med rätt hjälp återhämtar sig de allra flesta men återhämtningen kan ta lång tid. Vilka besvär som man får skiljer sig åt från person till person men några vanliga är trötthet och sömnproblem. … Läs mera

Ny utbildning eHållbar Utveckling

Ny utbildning eHållbar Utveckling – Webbutbildning Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 med … Läs mera

Nyhetsbrev Januari 2021

I årets sista nyhetsbrev vill vi på Kompetensutveckla passa på att önska er alla en fantastisk och underbar jul och ett riktigt gott nytt år och vi hoppas att 2021 ska bli ett år där vi äntligen ska kunna få träffas igen.

God Jul & Gott Nytt År. Få stöd för Arbetsmiljöutbildning, upp till 70%

I årets sista nyhetsbrev vill vi på Kompetensutveckla passa på att önska er alla en fantastisk och underbar jul och ett riktigt gott nytt år och vi hoppas att 2021 ska bli ett år där vi äntligen ska kunna få träffas igen.

Kompetensutveckla är godkända AFA- utbildare

Kompetensutveckla personalen med stöd från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Passa på att utbilda er personal och ta del av stödpengar för arbetsmiljöutbildningar. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar, stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Om chef … Läs mera

50% på våra WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

– Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

En dagar kvar!

– Kompetensutveckla dig själv eller er personal
med kursen: BAS P/U Lärarledd webbutbildning

50% på alla webbutbildningar under BLACK FRIDAY

Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

Två dagar kvar! Kompetensutveckla dig själv eller er personal
med kursen: Arbete på väg 1&2 – Webbutbildning

50% på alla WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

Tre dagar kvar!

Dela Innehållet