BAS P/U – Webbtentamen

Boka
För att boka webbtentamen BAS P/U så fyller ni i formuläret nedan, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er. Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

Enligt arbetsmiljölagen ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, det vill säga byggherren, för varje byggprojekt utse en lämplig BAS P och en lämplig BAS U. För att vara lämplig ska den utsedda byggarbetsmiljösamordnaren ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger byggarbetsmiljösamordnaren enligt Arbetsmiljölagen och Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Genomgången utbildning med godkänt webbtentamen BAS P/U vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS P och BAS U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Denna webbtentamen BAS P/U passar dig som redan har de kunskaper som efterfrågas och som redan idag kanske arbetar som BAS P eller BAS U men som behöver kunna styrka kompetensen. Detta test ersätter alltså inte utbildning, kompetens och erfarenhet men kursintyget som du får efter avklarad tentamen är ett intyg på att du har kunskaperna.

Du har 30 dagar på dig att slutföra webbtentamen BAS P/U från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifterna. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamenfrågorna tar ca 2-8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet. Efter godkänd tentamen kan du direkt skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.

Pris 1 990 SEK exklusive moms/pers.

Våra utbildare är certifierade av Prevent.

Dela Innehållet