fbpx

BAS P/U – KUNSKAPSTEST

Styrk dina kunskaper

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad via ett samarbete mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Ansökan om stöd görs till AFA Försäkring. Mer information finns här.

Om BAS P/U Kunskapstest

Enligt Arbetsmiljölagen ska den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, det vill säga byggherren, för varje byggprojekt utse en lämplig BAS P och en lämplig BAS U. För att vara lämplig ska den utsedda byggarbetsmiljösamordnaren ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger byggarbetsmiljösamordnaren enligt Arbetsmiljölagen och Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3).

Genomgången utbildning med godkänt testresultat vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS P och BAS U för varje byggprojekt om inte uppdragstagare utsetts, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

Syftet BAS P/U Kunskapstest

Detta kunskapstest BAS P/U passar dig som redan har de kunskaper som efterfrågas och som redan idag kanske arbetar som BAS P eller BAS U men som behöver kunna styrka kompetensen. Detta test ersätter alltså inte utbildning, kompetens och erfarenhet men kursintyget som du får efter avklarad test är ett intyg på att du har kunskaperna.

Du har 30 dagar på dig att slutföra BAS P/U kunskapstest från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifterna. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om testet så många gånger du hinner.

Kunskapstestet inriktar sig framförallt på följande punkter:

  • Grunderna i Arbetsmiljölagstiftningen.
  • Grunderna i AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
  • Övriga AFS:ar som är relevanta för byggbranschen.
  • Arbetsmiljöplan.

Målgrupp för BAS P/U Kunskapstest

Den som behöver styrka sina BAS P/U- kunskaper.

Förkunskapskrav

Bör ha gått BAM samt BAS P/U utbildning.

Ort

Kunskapstestet gör man online i vår utbildningsportal.

Utbildningens längd

Kunskapsfrågorna tar ca 2-8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet. Efter godkänd test kan du direkt skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.

I priset ingår

Kursintyg

Boka BAS P/U Kunskapstest

Du har 180 dagar på dig att slutföra kunskapstest från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifter. Under de 180 dagarna kan du logga in och göra om kunskapstestet så många gånger du vill. Efter godkänt test kan du direkt skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er. Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.

Bokningsvillkor

Pris  1 195 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet