fbpx
osa i praktiken

NY UTBILDNING - OSA I PRAKTIKEN

Utbildningen OSA i Praktiken är en ny utbildning hos oss och är tänkt att ge deltagarna en god kännedom om innehållet i föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskriften är en av de viktigare då den hanterar tre stora problemområden i arbetsmiljön, nämligen:

 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Arbetstidens förläggning

OSA- utbildningen går igenom arbetsgivarens skyldigheter att undersöka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, riskbedöma och åtgärd.

Stöd för OSA i Praktiken

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. Detta är möjligt genom ett projekt som LO, SN och PTK tillsammans bedriver som har som syfte att höja arbetsmiljökunskapen på arbetsplatserna. Ansökan om stöd görs direkt till AFA Försäkring.

Syfte med utbildningen

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren då deltagaren efter bokning har 180 dagar på sig att genomföra utbildningen och kan göra om den hur många gånger som helst.

Utbildningen är tänkt att ge deltagaren de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagaren ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Efter utbildningen ska deltagaren också ha kunskap om hur kränkande särbehandling kan hanteras.

OSA i Praktiken behandlar främst följande punkter:

 • Vad är arbetsmiljö
 • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)
 • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet
 • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
 • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
 • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen

Målgrupp för OSA i Praktiken

Det är viktigt att hela organisationen är delaktiga i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och utbildningen är lämplig för alla men de riktar sig främst arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare samt skyddsombud. En OSA utbildning är också lämplig tör t.ex. HR- personal som behöver fördjupade kunskaper i området OSA.

Förkunskaper

Vi rekommenderar en BAM eller SAM-, OSA- utbildning som förkunskap men det är inget krav.

Utbildningens längd

cirka 1/2 dag

I priset för OSA i Praktiken ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

AFA Arbetsmiljö

Passa på att utnyttja möjligheten till ekonomiskt stöd för att kompetenshöja personalen. Naturligtvis så kan du söka stöd för vår utbildning OSA ONLINE VIA ZOOM.

Svenskt NäringslivLO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans och satsningen pågår fram tills 2023 eller tills det att pengarna är slut.
Läs mer.
Stödet gäller för utbildningar som ges både IRL och som distansutbildning online.

Dela Innehållet