fbpx

VÅRA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

SLUTNA UTRYMMEN – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

FACKKUNNIG REPETITION- WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

SKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

INSTRUERAD PERSON ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

AVTALSUPPFÖLJNING ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

SPENDANALYS ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

ELBAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ EL (2 dagar)

ELBAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (2 dagar)

FALLSKYDD TEORI – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

SÄKRA LYFT – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

STÄLLNING UPP TILL 9 METER – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

HÅLLBAR UTVECKLING – WEBBUTBILDNING (0,25 dag)

BAM – WEBBUTBILDNING (1 dag)

OSA ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (2 dagar)

BAM ONLINE – TEACHER- LED WEB TRAINING (2 days)

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

ARBETE PÅ VÄG 1.1, 1.2 och 1.3 – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

BAM – KUNSKAPSTEST

BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (2 dagar)

BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (1 dag)

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING (2 dagar)

SAM – WEBBUTBILDNING (1/2 dag)

BAS P/U – KUNSKAPSTEST

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ (5 dagar)

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ (2 dagar)

BAS P/U – BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (1 dag)

BAM – BÄTTRE ARBETSMILJÖ (3 dagar)

ABC FÖR SKYDDSOMBUD (2 dagar)

SAM – SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (1 dag)

ARBETE PÅ VÄG 1.1, 1.2 och 1.3 (1 dag)

FÖRSTA HJÄLPEN & HLR (1/2 dag)

BAS P/U – BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (2 dagar)

Arbetsmiljöarbete en självklarhet för ett framgångsrikt företag

ARBETSMILJÖARBETE

ARBETSMILJÖARBETE För att hjälpa er i ert arbetsmiljöarbete så har vi här samlat en del av den lagstiftning som är aktuell och som vi hoppas kan vara till stöd för er i ert arbete för att uppnå en bättre arbetsmiljö och uppfylla de krav som ställs av Arbetsmiljöverket. Vi presenterar också rutiner, checklistor, arbetsmiljöpolicy, andra … Läs mera

ledningssystem för arbetsmiljö - systematiskt arbetsmiljöarbete

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ Kravet på ett ledningssystem för arbetsmiljö ställs i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla organisationer som bedriver verksamhet i Sverige. Denna föreskrift innehåller krav på att man ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att delar av detta arbete ska dokumenteras. För att säkerställa detta så behöver alla organisationer … Läs mera

Personer som studerar och utbildar sig inom arbetsmiljö

OM OSS

Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar Lärarledda Online via ZOOM OM KOMPETENSUTVECKLA Kompetensutveckla.se är vårt varumärke och företaget bakom är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige. Vi har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens. Vår viktigaste tillgång är våra anställda och därför vill vi bli … Läs mera

VARFÖR VÄLJA OSS?

Miljö

Genom att anlita oss bidrar ni till en bättre miljö. Vi klimatkompenserar och genom att vi kommer till er så minskar ni ert resande.

Handledare

Ni får handledare och föreläsare med mångårig erfarenhet.

Metoder

Ni får föreläsare och handledare som använder sig av moderna pedagogiska metoder.

Spara pengar

Ni sparar pengar genom att vi kommer till er. Slipp dyra hotell- och reskostnader.

Flexibel partner

Ni får en flexibel samarbetspartner som kan stötta er i hela eller delar av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är en investering för alla organisationer.

KundLoggor

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

NYHETER

osa i praktiken

NY UTBILDNING – OSA I PRAKTIKEN

NY UTBILDNING – OSA I PRAKTIKEN Boka Utbildningen OSA i Praktiken är en ny utbildning hos oss och är tänkt att ge deltagarna en … Läs mera

utbildning byggherre

UTBILDNING BYGGHERRE, BAS P & BAS U

UTBILDNING BYGGHERRE, BAS P & BAS U Som fastighetsägare är man ofta beställare av diverse olika arbeten och enligt lagstiftningen så blir den som … Läs mera

OSA

OSA ONLINE VIA ZOOM

UTBILDNING I OSA ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ 4 200 SEK/ PERSON Passa på att höja kompetensen och engagemanget i organisationen med våra uppskattade lärarledda … Läs mera

Förarbevis

FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER

Boka Vattenskoterutbildning FÖRARBEVIS FÖR VATTENSKOTER 5 100 SEK/ PERSON Vattenskoter är en typ av båt som har fått en bred publik mycket på grund … Läs mera

Ställningsutbildning på Engelska 1200x630

STÄLLNINGSUTBILDNING PÅ ENGELSKA

STÄLLNINGSUTBILDNING PÅ ENGELSKA 1 995 SEK/ PERSON Tyvärr så är gästarbetare överrepresenterade när det gäller dödsfall på våra arbetsplatser, en av anledningarna är bristfälliga … Läs mera

Dela Innehållet