VÅRA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Slutna utrymmen – Webbutbildning (1/2 dag)

Fackkunnig repetition – Webbutbildning (1/2 dag)

Skötsel av elektriska anläggningar – Webbutbildning (1/2 dag)

Instruerad person enligt elsäkerhetsanvisningarna – Webbutbildning (1/2 dag)

Avtalsuppföljning Online – Lärarledd Webbutbildning (1/2 dag)

Spendanalys Online – Lärarledd Webbutbildning (1/2 dag)

ELBAM – Bättre Arbetsmiljö EL (2 dagar)

ELBAM Online – Lärarledd Webbutbildning (2 dagar)

Fallskydd Teori – Webbutbildning (1/2 dag)

Säkra Lyft – Webbutbildning (1/2 dag)

Ställning upp till 9 meter – Webbutbildning (1/2 dag)

eHållbar Utveckling – Webbutbildning (0,25 dag)

eBAM – Webbutbildning (1 dag)

OSA Online – Lärarledd webbutbildning (1 dag)

BAM Online – Teacher- led web training (2 days)

eVåld och Hot i Arbetsmiljön – Webbutbildning (1/2 dag)

Arbete På Väg – Webbutbildning (1/2 dag)

Entreprenadjuridik (2 dagar)

BAM – Kunskapstest

BAS P/U online – lärarledd webbutbildning (2 dagar)

BAS P/U online – Lärarledd Webbutbildning (1 dag)

BAM Online – Lärarledd webbutbildning (2 dagar)

SAM – Webbutbildning (1/2 dag)

BAS P/U – Kunskapstest

BAM – Bättre Arbetsmiljö (5 dagar)

BAM – Bättre Arbetsmiljö (2 dagar)

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare (1 dag)

BAM – Bättre Arbetsmiljö (3 dagar)

ABC för Skyddsombud (2 dagar)

Skotta Säkert (1 dag)

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete (1 dag)

Arbete på Väg 1.1, 1.2 och 1.3 (1 dag)

Första Hjälpen & HLR (1/2 dag)

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare (2 dagar)

ARBETSMILJÖARBETE

Arbetsmiljöarbete För att hjälpa er i ert arbetsmiljöarbete så har vi här samlat en del av den lagstiftning som är aktuell och som vi hoppas kan vara till stöd för er i ert arbete för att uppnå en bättre arbetsmiljö och uppfylla de krav som ställs av Arbetsmiljöverket. Vi presenterar också rutiner, checklistor, arbetsmiljöpolicy, andra … Läs mera

Ledning och chefer i möte. Diskuterar systematiskt ledningssystem för arbetsmiljö

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ

Ledningssystem för arbetsmiljö Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla organisationer som bedriver verksamhet i Sverige. Denna föreskrift innehåller krav på att man ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att delar av detta arbete ska dokumenteras. För att säkerställa detta så behöver alla organisationer ha ett ledningssystem för arbetsmiljö. Vi på Kompetensutveckla.se har … Läs mera

Personer som studerar och utbildar sig inom arbetsmiljö

OM OSS

Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar Lärarledda Online via ZOOM Om Kompetensutveckla Kompetensutveckla.se är vårt varumärke och företaget bakom är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige. Vi har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens. Vår viktigaste tillgång är våra anställda och därför vill vi bli … Läs mera

VARFÖR VÄLJA OSS?

Miljö

Genom att anlita oss bidrar ni till en bättre miljö. Vi klimatkompenserar och genom att vi kommer till er så minskar ni ert resande.

Handledare

Ni får handledare och föreläsare med mångårig erfarenhet.

Metoder

Ni får föreläsare och handledare som använder sig av moderna pedagogiska metoder.

Spara pengar

Ni sparar pengar genom att vi kommer till er. Slipp dyra hotell- och reskostnader.

Flexibel partner

Ni får en flexibel samarbetspartner som kan stötta er i hela eller delar av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är en investering för alla organisationer.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KundLoggor

NYHETER

ELBAM

ELBAM är elbranschens anpassade BAM- utbildning och bygger på utbildningen BAM – Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning. Enligt Installationsavtalet 2020- 2023 ska … Läs mera

Kontor

ARBETSMILJÖSKULD

Arbetsmiljöproblem kostar arbetsgivarna enorma belopp. Enbart kostnaderna för psykisk ohälsa beräknas kosta de svenska företagen över 200 miljarder/ år där sjuknärvaron är mest kostsam. … Läs mera

Kurslokal bussgods

Bussgods

För arbetsgivare är det viktigt att systematiskt undersöka den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är ett krav utifrån lagstiftningen men det är också … Läs mera

Utbildning i Ställningsbygge

VÅRA NYA WEBBUTBILDNINGAR

eSTÄLLNING (upp till 9 meter) eSÄKRA LYFT eFALLSKYDD TEORI   eSTÄLLNING (upp till 9 meter) När du blivit godkänd i alla kapitel i denna … Läs mera

Dela Innehållet