fbpx

Vi har Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar

Nu även Lärarledda Online

STRESSTEST PSS-10

Varför inte mäta din stressnivå. Med detta test kan du enkelt få en bild av hur stressad du är. De 10 frågorna utgör ett av världens mest använda psykologiska instrument för att mäta den upplevda stressen. Facit till The Perceived Stress Scale som testet heter, hittar du efter testet.

Hur du kan tyda dina svar

Du är expert på dig själv och vet hur stressad du upplever att du är. Det är din upplevelse som är facit. Om du vill kan du ändå jämföra dina poäng med tusentals andra som gjort detta test för att se i vilken av dessa kategorier du faller: låg-, medel- eller hög stress.

0–7 poäng
Om din totalpoäng hamnar på 0–7 poäng skulle man kunna säga att du ligger på en låg nivå av stress, det vill säga att stress inte verkar vara något bekymmer för dig just nu.

8–20 poäng
Hamnar du på 8–20 poäng så tyder det på att det finns en del stress i ditt liv och det finns områden du kan förbättra. Du skulle förmodligen vara hjälpt av en kurs i stresshantering.

20 poäng eller mer
Är din totalpoäng över 20 så har du troligen stora problem med stress och kan behöva få råd och tips t.ex. via en kurs i stresshantering. Det kan vara bra att också fundera på om du skulle bli hjälpt av att samtala med någon som är kunnig i hur man kan arbeta med stressproblem. Man kan alltid vända sig till en vårdcentral, hälsocentral eller ta hjälp av företagshälsovård om man har tillgång till detta.

Dela Innehållet