VÅRA NYA WEBBUTBILDNINGAR

eSTÄLLNING (upp till 9 meter)
eSÄKRA LYFT
eFALLSKYDD TEORI

 

När du blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion.

Ett lyft kräver flera olika arbetsroller. Vid enklare lyft kan ibland en person utföra alla moment medan i vissa fall behövs flera personer. Vi går igenom de vanligaste delarna och redskapen du kommer att träffa på i ditt arbete med tunga lyft. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.
I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på två meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd. Läs mer här Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet

Dela Innehållet