fbpx
tjänster arbetsmiljöarbete

VÅRA TJÄNSTER

Vi på Kompetensutveckla.se erbjuder ett flertal arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar som vänder sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud men även till andra som i sin yrkesroll har behov av att känna till hur ett väl fungerande arbetsmiljöarbete ska gå till.

Vi hjälper också er som har haft besök av Arbetsmiljöverket och som har fått ett inspektionsmeddelande med fel och brister som behöver åtgärdas. Läs mer här om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er med ledningssystemet för arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbete

Vi vill gärna hjälpa er att gå från ord till handling. Att integrera arbetsmiljöarbetet i företagsledningen och öka medvetenheten hos organisationens viktiga beslutsfattare. Våra kurser ser till att ni klarar det men ibland så kan man behöva lite hjälp på vägen och därför finns det möjlighet att anlita oss för att:

  • Få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Utveckla en arbetsmiljöpolicy.
  • Genomföra riskinventeringar och riskbedömningar.
  • Ta fram handlingsplaner för t.ex. diskriminering, första hjälpen och krishantering m.m.
  • Ta fram medarbetarguider och andra styrdokument.
  • Bli arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001, OHSAS 18001 eller AFS 2001:1.
  • Se över er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
  • Hitta ergonomiska lösningar som passar er.
  • Få hjälp med arbetsrehabilitering.
  • Och mycket annat.

Kontakta gärna oss så inventerar vi era behov och utarbetar en handlingsplan tillsammans.

Arbetsmiljöutbildningar

Våra populäraste utbildningar är i dagsläget BAM – Bättre Arbetsmiljö, BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare, Arbete på Väg (nivå 1.1, 1.2, 1.3) samt SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

I kursutbudet hittar ni flertalet viktiga arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar som vi erbjuder IRL, online via Teams och ZOOM samt som streamade distansutbildningar.

Vi erbjuder utbildningar på ett 30- tal orter i Sverige, så kallade öppna utbildningar där vem som helst kan vara med i mån av plats. Naturligtvis så anordnar vi också skräddarsydda företagsanpassade utbildningar som är anpassade efter er verksamhet

Våra kurser skall alltid vara bra och genomarbetade och syftet är att kursdeltagarna ska få kunskap och bra verktyg som dem kan använda i sin dagliga verksamhet. Vi strävar efter en konstant kompetensutveckling.

Våra kunder är alltifrån mindre lokala företag med ett fåtal anställda till stora väletablerade organisationer såsom NCC, Vattenfall, ÅF m.m. Kontakta oss så lämnar vi gärna referenser till andra som nyttjat våra tjänster för att få igång sitt arbetsmiljöarbete.

Vi på Kompetensutveckla.se strävar efter att bygga upp en långsiktig relation med våra kunder, vilket är en garanti för er att vi aldrig kommer att försöka sälja något till er som ni inte har behov utav. Kontakta gärna oss så hjälper vi er att hitta rätt i utbildningsdjungeln.

Här kan ni ladda ner rutiner, mallar policy och checklistor som kan vara bra att ha i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Ni får naturligtvis använde er fritt av dessa. Rutiner, mallar, policy och checklistor ska alltid anpassas efter verksamhetens behov vilket innebär att ni kan behöva revidera dessa så att de passar för er.

Vi kommer kontinuerligt arbeta med att lägga upp nytt material och ni är välkomna att mejla oss önskemål på sådant som ni har nytta av.