UtbildningFikar

Våra tjänster

Vi vill gärna hjälpa er att gå från ord till handling, att integrera arbetsmiljöarbetet i företagsledningen och öka medvetenheten hos organisationens viktiga beslutsfattare. Våra kurser ser till att ni klarar det men ibland så kan man behöva lite hjälp på vägen och därför finns det möjlighet att anlita oss och våra tjänster för att:

  • Få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Utveckla en arbetsmiljöpolicy.
  • Genomföra riskinventeringar och riskbedöma verksamheten.
  • Ta fram handlingsplaner för t.ex. diskriminering, första hjälpen och krishantering m.m.
  • Ta fram medarbetarguider och andra styrdokument.
  • Bli arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 eller AFS 2001:1.
  • Se över er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
  • Hitta ergonomiska lösningar som passar er.
  • Få hjälp med arbetsrehabilitering.
  • Och mycket annat.

Kontakta gärna oss så inventerar vi era behov och utarbetar en handlingsplan tillsammans.

Dela Innehållet