fbpx
Avrop Direktupphandling

AVROP & DIREKTUPPHANDLINGAR - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Min första upphandling (1/2 dag)

Utbildningen anordnas i samarbete med e-Avrop

e-Avrop är en annonsdatabas och ett upphandlingsverktyg som knyter samman offentliga inköpare och privata leverantörer.

Om Avrop & Direktupphandlingar

Att genomföra en direktupphandling eller att avropa på ett befintligt ramavtal kan vara svårt. Kursen lär dig när och hur du får direktupphandla. Därtill ger kursen en god insikt i hur reglerna avseende ramavtal fungerar.

Syftet med utbildningen

Deltagaren ska få grundläggande kunskaper om direkthandlingar och avrop.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Upphandlingslagarnas grunder, rättsprinciper samt formkrav.
  • Vad är en direktupphandling och när är det tillåtet att direktupphandla?
  • När är upphandlingslagarnas undantag tillämpliga?
  • Vilka krav kan ställas i direktupphandlingar?
  • Vilka dokumentationskrav föreligger vid direktupphandling?
  • Avtal – hur utformar jag ett lämpligt direktupphandlingsavtal.
  • Vad innebär en förhandsinsyn
  • Avrop på befintliga ramavtal – vilka regler gäller vid förnyad konkurrensutsättning?
  • Tecken på korruption i offentlig upphandling.
  • Vad innebär en överprövning och kan man överpröva en direktupphandling?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill veta mer om direktupphandlingar. Direktupphandlingar är den vanligaste upphandlingen i Sverige och rätt använd blir det en effektiv metod för att göra bra affärer.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Ort Avrop & Direktupphandlingar

Videolänk

Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd

1/2 dag

I priset ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Boka Avrop & Direktupphandlingar

Fyll i formuläret nedan, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor

Pris 3 650 SEK exklusive moms/ pers.

Dela Innehållet