fbpx
Avtal

AVTALSUPPFÖLJNING - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Strategier för avtalsuppföljning (1/2 dag)

Utbildningen anordnas i samarbete med E-avrop.

Strategier för avtalsuppföljning
Att arbeta med avtalsuppföljning är av stor vikt för att se till att pengarna används på mest effektiva sätt och att besparingarspotentialer blir till verklighet. Avtalsuppföljning är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

Syftet med att arbeta med avtalsuppföljning är att:
se till att organisationen erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i rätt tid och till rätt pris.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Nyttan med avtalsuppföljning
  • Planering av avtalsuppföljning
  • Avtalsprioritering i strategimatris
  • Avtalets roll bland upphandlingsdokumenten
  • Praktiska tips för att komma igång med avtalsuppföljning
  • Exempel på uppföljningsplan
  • Dokumentation av avtalsuppföljning
  • Vikten av avtalsuppföljning

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med avtalsuppföljning på något sätt eller är i beslutsfattande position inom offentlig eller privat sektor. Du kan exempelvis vara upphandlare/inköpare, avtalscontroller, upphandlings-/inköpschef, politiker, kommunchef eller annan befattning där uppföljning är en del av arbetet eller ansvarsområdet.

Ort
Videolänk

Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd
1/2 dag

I priset ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Boka
Fyll i formuläret nedan, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Pris 3 950 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet