fbpx
Avtalsuppföljning

AVTALSUPPFÖLJNING - LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Strategier för avtalsuppföljning (1/2 dag)

Utbildningen anordnas i samarbete med e-Avrop

e-Avrop är en annonsdatabas och ett upphandlingsverktyg som knyter samman offentliga inköpare och privata leverantörer.

Om Avtalsuppföljning

Att arbeta med uppföljning av avtal är av stor vikt för att se till att pengarna används på mest effektiva sätt och att besparingspotentialer blir till verklighet. Uppföljningen är också en viktig del i det strategiska inköpsarbetet. Genom att arbeta med uppföljning av sina avtal kan ni bidra till att nå uppsatta verksamhetsmål och driva utveckling under avtalsperioden.

Syftet med utbildningen Avtalsuppföljning

Det är viktigt att arbeta med uppföljning av avtalen för att se till att organisationen erhåller rätt vara/tjänst/entreprenad i rätt tid och till rätt pris.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Nyttan med uppföljningen
  • Planering av uppföljningen
  • Avtalsprioritering i strategimatris
  • Avtalets roll bland upphandlingsdokumenten
  • Praktiska tips för att komma igång med arbetet
  • Exempel på uppföljningsplan
  • Dokumentation av arbetet med uppföljningen
  • Vikten av avtalsuppföljning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med avtalsuppföljning på något sätt eller är i beslutsfattande position inom offentlig eller privat sektor. Du kan exempelvis vara upphandlare/inköpare, avtalscontroller, upphandlings-/inköpschef, politiker, kommunchef eller annan befattning där uppföljning är en del av arbetet eller ansvarsområdet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Ort

Utbildningen är lärarledd och anordnas via videolänk. Deltagarna har samma möjlighet att diskutera och ställa frågor precis som i en vanlig klassisk klassrumsutbildning.

Utrustning för att delta i utbildningen om avtalsuppföljning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd

1/2 dag

I priset ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Boka Avtalsuppföljning

Fyll i formuläret nedan, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor

Pris 2 950 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet