efackkunnig repetition

eFACKKUNNIG REPETITION - WEBBUTBILDNING

(1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för säkerhetskursen eESA Fackkunnig repetition. Ansökan gör ni direkt till AFA Försäkring.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL är godkända utbildare av AFA Försäkring.

OM eFACKKUNNIG REPETITION - Webbutbildning

Kursen vänder sig till redan fackkunniga personer som behöver repetera sina kunskaper enligt ESA (elsäkerhetsanvisningarna), något som ska göras minst vart tredje år. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver repetera sina kunskaper för att kunna utföra sitt arbetsmiljöarbete på ett fullgott sätt.

Syftet med utbildningen

Alla som deltagit i kursen ska förstå hur de kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor, hur arbetet är organiserat samt hur man kan förebygga elolycksfall och driftstörningar. Denna säkerhetskurs är en repetitionskurs för fackkunniga och därför bör man besitta vissa förkunskaper. För den som ej är fackkunnig men ska arbeta i miljöer med elektrisk fara rekommenderas istället säkerhetskursen ESA instruerad person.

Enligt arbetsmiljölagen så är det arbetsgivaren som ska säkerställa att arbetstagarna har rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter, så vid längre frånvaro från arbetsplatsen t.ex. vid sjukskrivning eller föräldraledighet kan kursen behöva repeteras i ett tidigare skede.

Utbildningen eFACKKUNNIG REPETITION behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säkerhetskultur
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder

Förkunskapskrav

Deltagarna bör ha erforderliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig kursen samt genomfört en kurs i elsäkerhetsanvisningarna (ESA) tidigare.

Utbildningens längd

4 timmar

Kursintyg

Kursintyg för utbildningen eESA Fackkunnig repetition kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Pris 1 995 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet