fbpx
efackkunnig repetition

eFACKKUNNIG REPETITION - WEBBUTBILDNING

(1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för säkerhetskursen Fackkunnig repetition enligt Elsäkerhetsanvisningarna. Ansökan gör ni direkt till AFA Försäkring.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL är godkända utbildare av AFA Försäkring.

Om Fackkunnig Repetition - Webbutbildning

Kursen vänder sig till redan fackkunniga personer som behöver repetera sina kunskaper enligt ESA (Elsäkerhetsanvisningarna), något som ska göras minst vart tredje år. Kursen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver repetera sina kunskaper för att kunna utföra sitt arbetsmiljöarbete på ett fullgott sätt.

Syftet med utbildningen

Alla som deltagit i kursen ska förstå hur de kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor, hur arbetet är organiserat samt hur man kan förebygga elolycksfall och driftstörningar. Denna säkerhetskurs är en repetitionskurs för fackkunniga och därför bör man besitta vissa förkunskaper. För den som ej är fackkunnig men ska arbeta i miljöer med elektrisk fara rekommenderas istället säkerhetskursen ESA Instruerad Person.

Enligt arbetsmiljölagen så är det arbetsgivaren som ska säkerställa att arbetstagarna har rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter, så vid längre frånvaro från arbetsplatsen t.ex. vid sjukskrivning eller föräldraledighet kan kursen behöva repeteras i ett tidigare skede.

Utbildningen Fackkunnig Repetition behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säkerhetskultur
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder

Målgrupp

Fackkunniga som behöver repetera utbildningen ESA 19.

Förkunskapskrav Fackkunnig Repetition

Deltagarna bör ha erforderliga kunskaper om elektricitet för att kunna tillgodogöra sig kursen samt genomfört en kurs i elsäkerhetsanvisningarna (ESA) tidigare.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

4 timmar

I priset ingår

Kursintyg för utbildningen eESA Fackkunnig repetition kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Boka Fackkunnig Repetition

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Bokningsvillkor

Pris 2 495 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet