Skötsel av elektriska anläggningar

eSKÖTSEL AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR - WEBBUTBILDNING

(1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för distanskursen om hur skötsel av elektriska anläggningar ska ske på ett säkert sätt.

OM eSkötsel av elektriska anläggningar - Webbutbildning

Alla som deltagit i kursen ska förstå och kunna tillämpa regelverket för skötsel av elektriska anläggningar och kunna utföra elarbeten på ett säkert sätt i de vanligaste typerna av elanläggningar.

Syftet med utbildningen

Att arbeta med elektriska anläggningar innebär många risker. Syftet med kursen är att skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förbygga el-olycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar

Kursen behandlar framförallt följande punkter

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2008:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur arbeten i elanläggningar ska kunna utföras på ett säkert sätt samt till skyddsombud som ska övervaka att reglerna efterlevs. Kursen är också lämplig för arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN 50110-1.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

4 timmar

Kursintyg

Kursintyg skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Pris 1 995 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet