fbpx
work enviroment course

eWORK ENVIRONMENT FOR MANAGERS - WEB COURSE

(1 day)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för denna webbutbildning. Ansökan görs direkt till AFA Försäkring.

Om Work Environment For Managers - Web Course

Utbildningen ges på engelska och kan ses som en introduktion till arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet. Under utbildningen kommer deltagaren att få en genomgång av den svenska arbetsmiljölagstiftningen som tar sitt avstamp i arbetsmiljölagen (AML).

Syftet med utbildningen

Utbildningen syftar till att ge chefer och arbetsledare en grund att stå på för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter kursen Arbetsmiljöutbildning för chefer ska kursdeltagaren förstå vad som behövs för att verka enligt lagens föreskrifter. Kursdeltagaren ska ha kännedom om hur man arbetar systematiskt och hur man hittar i lagtexterna.

Kursen eWork Environment For Managers behandlar framförallt följande punkter:

  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen (AML).
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöförordningen (AMF).
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).
  • Fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Fördjupad kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Kunskaper i hur vi är – och vill vara – som ledare.
  • En arbetsgång för att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Översiktlig beskrivning över hur en inspektion från arbetsmiljöverket går till.

Målgrupp eWork Environment For Managers

Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur man arbetar med arbetsmiljön enligt svensk lagstiftning.

Förkunskapskrav för Work Environment For Managers

Inga förkunskaper krävs.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

8 timmar

I priset ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Boka Work Environment For Managers

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Bokningsvillkor

Pris 2 595 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet