ARBETSMILJÖSKULD

Arbetsmiljöproblem kostar arbetsgivarna enorma belopp. Enbart kostnaderna för psykisk ohälsa beräknas kosta de svenska företagen över 200 miljarder/ år där sjuknärvaron är mest kostsam. Det vill säga att man går till arbetet trots att man mår dåligt.

Vi vet att många arbetsgivare i Sverige har byggt upp en arbetsmiljöskuld. Kostnaderna för fysiska skador och besvär kommer att öka på grund av att många arbetar hemma i dåligt ergonomiskt utformade hemmakontor och kostnaden för den psykiska ohälsan kommer också att öka på grund av pandemin. De flesta arbetsgivare ligger också efter med arbetsmiljöutbildningar och det här innebär att många chefer och arbetsledare saknar de kunskaper de behöver ha för att snappa upp tecken på ohälsa, de saknar förståelse för problematiken och vinsterna med ett bra arbetsmiljöarbete samt att de saknar kunskap för hur de ska förbättra arbetsmiljön.

Vi vill hjälpa er att komma tillrätta med delar av ert problem då vårt expertområde är arbetsmiljöutbildningar. Utbildningen som vi rekommenderar för alla chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper är:

BAM – Bättre Arbetsmiljö (2 dagar)

BAM är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer och skyddsombud. Framtagen av Prevent, en ideell organisation som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom. Utbildningen speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som anses vara en lämplig grundutbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi erbjuder BAM- utbildningen som fysisk lärarledd, lärarledd online via ZOOM och som videoutbildning.

Är ni fler än fem?

Är ni fler än fem som behöver utbildning eller är ni intresserade av en företagsanpassad utbildning för hela eller delar av företaget, kanske i era egna lokaler eller online via ZOOM eller Teams, kontakta oss så lämnar vi gärna en offert på detta.
Förutom att hjälpa er med utbildning av personal så kan vi även hjälpa er med att ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet eller upprätta en arbetsmiljöplan.

Dela Innehållet