fbpx
Kompetensutveckla.se

BOKNINGSREGLER

Vid speciella önskemål om kosten, var vänlig kontakta Kompetensutveckla.se minst två veckor innan. Kompetensutveckla.se ordnar ej logi. Kallelse kommer att skickas till dig cirka två veckor före kursstart och faktura skickas separat.

En beställning via vår hemsida eller via mejl är genomförd när du har erhållit orderbekräftelse från Kompetensutveckla.se. Priserna anges utan moms. Momsen är 25 % för utbildningar.

För att beställa av oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är "Gulmarkerade”. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och inte meddela dig om eventuella förändringar. Vi lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter inom ramen för GDPR. Dessutom behandlas uppgifter om dina inköp. De personuppgifter du lämnar används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till goda kundrelationer. Kompetensutveckla.se garanterar att ingen annan använder uppgifterna för marknadsföring.

All betalning sker via faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Har fakturan förfallit debiteras kunden för påminnelseavgift, dröjsmålsränta och eventuell inkassoavgift. Om betalning inte inkommer i tid skickas betalningspåminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Faktura skickas från Kompetensutveckla.se fyra veckor före utbildningstillfället för öppna utbildningar.

Anmälan är bindande så snart Kompetensutveckla.se accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Kompetensutveckla.se. Vid avbokning 2–4 veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kompetensutveckla.se med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än två veckor före kursstart ska beställaren ersätta Kompetensutveckla.se med 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag efter samråd med Kompetensutveckla.se. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och senast 14 dagar innan kursstart till en kostnad av 1 500SEK per deltagare. Kompetensutveckla.se har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Reglerna är fastställda i enlighet med Utbildningsföretagens generella branschregler.

Här hittar ni alla våra lärarledda utbildningar.