fbpx

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ

Kravet på ett ledningssystem för arbetsmiljö ställs i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla organisationer som bedriver verksamhet i Sverige. Denna föreskrift innehåller krav på att man ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att delar av detta arbete ska dokumenteras. För att säkerställa detta så behöver alla organisationer ha ett ledningssystem för arbetsmiljö.

Vi på Kompetensutveckla.se har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer med att utveckla ledningssystem för arbetsmiljö.

Beroende på hur stor organisationen är och vilka behov som finns så varierar priset på dessa. För en kontorsverksamhet med cirka 20 anställda brukar det hamna kring intervallen 20- 25 000 SEK. Kontakta oss för offert. Då arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan med ledning, chefer, skyddsombud och övriga medarbetare så tar vi fram ett ledningssystem för arbetsmiljö tillsammans med er.

Har man kunskaper själv så finns det på rutiner, mallar etc. som ni fritt får ladda ner på vår hemsida och använda er av. Dessa behöver naturligtvis anpassas för er verksamhet.

Har ni haft en inspektion av Arbetsmiljöverket så har ni fått en inspektionsmeddelande vilket vi gärna tar del av om ni behöver hjälp med att ta fram ert ledningssystem för arbetsmiljö.

Innehåll ledningssystem för arbetsmiljö

Ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet bör innehålla:

  • En beskrivning av arbetsmiljöorganisationen.
  • Uppgiftsfördelning.
  • Arbetsmiljöpolicy.
  • Hur organisationen ska göra riskbedömningar m.m.
  • Undersökningsmetoder (medarbetarsamtal, APT, tillbudsrapportering etc.)
  • Övriga policy.
  • Förteckning över relevant lagstiftning.
  • Checklistor, mallar m.m.

Avstämning ledningssystem för arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbete  ska gås igenom minst en gång om året för att säkerställa att alla delarna fungerar.

Som arbetsgivare så ska man också säkerställa att alla har kunskaper om arbetsmiljö och för chefer och arbetsledare ställs det högre krav på utbildning. Något som vi gärna hjälper till med att säkerställa.