Kompetensutveckla.se

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang är något som är viktigt för oss. Vi vill inte bara vara med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och därmed öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft, utan vi vill också vara ett företag som tar ansvar och engagerar oss i samhället. Som ett led i detta så sponsrar vi i dagsläget idrottsföreningar och andra samhällsengagemang som t.ex.

GIF Sundsvall

Timrå IK

BD Racing

Flexbert

 

En nyhet är också att vi nu för varje deltagare på en öppen utbildning planterar fem stycken träd via VI-skogen, en åtgärd som leder till att vi bekämpar både klimatpåverkan och fattigdom.

Trädplantering för bättre miljö

Genom att anlita oss så minskar vi resandet tillsammans. Miljöpåverkan blir mindre om en av våra handledare kommer till er än att ni ska skicka flertalet medarbetare över hela landet. Samtidigt så kan de företag som anlitar oss också hålla kostnaderna nere då de slipper stå för resor, hotell, traktamente m.m. Från starten i oktober 2019 så har vi planterat 1110 träd. (uppdaterad 2019-12-20)

Utöver detta så är vi också företagsfadder åt en liten flicka via Barnfonden.

Genom att anlita oss så gör ni en större insats.

Dela Innehållet