fbpx
Kompetensutveckla.se

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Samhällsengagemang är något som är viktigt för oss. Vi vill inte bara vara med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och därmed öka företagens lönsamhet och konkurrenskraft, utan vi vill också vara ett företag som tar ansvar och engagerar oss i samhället. Som ett led i detta så sponsrar vi i dagsläget idrottsföreningar och andra samhällsengagemang som t.ex.

GIF Sundsvall

Timrå IK

BD Racing

Flexbert

Under 2019 så planterade vi, via VI-skogen, träd för varje deltagare som valde oss till utbildningsleverantör och detta resulterade i 1110 träd. Att plantera träd är en åtgärd som leder till att vi bekämpar både klimatpåverkan och fattigdom.

Trädplantering för bättre miljö

Utöver detta så är vi också företagsfadder åt en liten flicka via Barnfonden.

Genom att anlita oss så minskar vi resandet tillsammans. Miljöpåverkan blir mindre om en av våra handledare kommer till er än att ni ska skicka flertalet medarbetare över hela landet. Samtidigt så kan de företag som anlitar oss också hålla kostnaderna nere då de slipper stå för resor, hotell, traktamente m.m. Genom att anlita oss så gör ni en större insats.

Dela Innehållet