Bussgods

För arbetsgivare är det viktigt att systematiskt undersöka den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är ett krav utifrån lagstiftningen men det är också något som kan påverka ekonomin negativt ifall det finns brister.

För oss som utbildningsföretag är det alltid uppfriskande när företag deltar på våra utbildningar och visar att de inte bara vill skapa en god arbetsmiljö utan även den bästa möjliga inom sin bransch. En sådan utbildning hölls för arbetsledare på Bussgods i Umeå föregående vecka där de delade med sig av sin erfarenhet av vad som fungerat bra men även vad som behövde förbättras för att bli den attraktivaste arbetsgivaren på marknaden. För att skapa rätt förutsättningar behöver man som arbetsgivare ha rätt kunskap och metoder för att uppnå detta. Vill ni göra som Bussgods boka in er på en arbetsmiljöutbildning nära er eller online.

Dela Innehållet