Fler och fler företag lägger mer resurser på Employer Branding

Nyligen så släppte Academic Work sin senaste undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) i vilken de listar de 100 populäraste arbetsgivarna. Rapporten tittar också på sådant som skapar en attraktiv arbetsgivare, vad lockar till sig unga, kompetenta människor. Idag så är många arbetsgivare oroliga för att inte kunna locka till sig kvalificerad arbetskraft och de som inte är oroliga hör nog till de företag som definitivt kommer få problem i framtiden med just detta. Vi ser att fler och fler företag lägger mer resurser på Employer Branding, det vill säga att organisationerna marknadsför sig som arbetsgivare mot en önskad målgrupp.

Millennials har och kommer i ännu större utsträckning att förändra arbetsmarknaden i grunden utav flera olika anledningar och som arbetsgivare så behövs det helt nya strategier för att attrahera denna grupp. Enligt ett flertal studier som har utförts på millennials, uppger nästan hälften att de planerar att lämna sina jobb inom de närmaste två åren och att en femtedel berättar att de har bytt jobb under det senaste året. Hälften av denna grupp stannar högst två år på en arbetsplats och detta är en förändring jämfört med tidigare generationer. För företag innebär detta stora kostnader runt om i världen för rekryteringar.

Millennials byter arbete bland annat för att de söker en anställning som skapar bättre förutsättningar för en balans mellan arbetsliv och fritid. Till skillnad från tidigare generationer, är det huvudsakliga målet inte längre att jobba för att försörja sig, utan det ska finnas en djupare mening med arbetet. Det leder till att denna grupp hoppar runt mellan anställningar tills de hittar en som passar.

Enligt Academic Work´s rapport så söker sig de tillfrågade till hållbara företag och en annan trend som verkar hålla i sig från förra året är enligt YPAI-rapporten att den offentliga sektorn anses vara attraktiv att arbeta inom.

Statsanställda är den grupp som uppger att de trivs bäst på arbetet och sjuktalen är här väldigt låga. Arbetsmiljöarbetet lyfts ofta fram som en anledning till detta.  Vi vet sen tidigare undersökningar, bland annat i YPAI 2019 såg man att det som var den absolut viktigaste faktorn när young professionals valde arbetsgivare var Trevliga kollegor/ bra arbetsmiljö, att arbetsmiljöfaktorer är något som lockar till sig millennials och vill ni vara en attraktiv arbetsgivare så satsa på arbetsmiljöarbete och ledarskap.

Vi kan ge er verktygen och kunskaperna så att ni kan bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som lockar till sig och behåller kompetens.

Boka

Dela Innehållet