fbpx
osa i praktiken

FÖREBYGG STRESS

PÅ ARBETET MED DESSA TIPS

På arbetsplatser idag ser vi att allt fler blir drabbade av stress och även om kortvarig stress inte är farligt så kan stress under en långvarig period leda till sänkt arbetsförmåga, utmattningssyndrom och därmed sjukskrivning. Bara i Sverige sjukskrivs det över 30 000 människor varje år för just utmattningssyndrom, och siffran blir bara högre. Därför är det viktigt att jobba med att förebygga stress på arbetsplatsen, både för arbetare och arbetsgivare.

Här listar vi några tips på hur man kan motverka stress innan det uppstår.

  1. Ta raster när det behövs

Det viktigt att alla har möjlighet till att ta korta pauser under arbetsdagen. Hjärnan mår inte bra när den behöver arbeta långa perioder utan avbrott, så att ta mikropauser under dagen minskar inte bara chansen för farlig stress, men gör även att du kan arbeta mer effektivt på jobbet.

Vid lunchtid borde alla även få en ordentlig lunchrast, då de kan mentalt koppla bort ifrån jobbet och i stället socialisera, motionera, äta etc.

Att arbetare får tid att återhämta sig är avgörande för att motverka stress.

 

  1. Våga säga nej

Glöm inte sätta gränser och säga nej. Det kan hända att en arbetsplats bygger upp en kultur som uppmuntrar övertidsarbete, där man tar på sig fler uppgifter än man kan hantera. Detta leder naturligtvis till ökad stress. Bästa sättet att undvika det är att ta aktivt avstånd från den kulturen, vilket innebär att man måste våga säga nej till extra uppgifter som man inte är ansvarig för.

Om man blir tilldelad en uppgift av sin chef och man ser att inte tiden kommer räcka till, så ska man meddela sin chef om det. Det är trotts allt chefen som är ansvarig för att dela ut arbetsuppgifterna på ett sätt som inte överarbetar någon.

 

  1. Sätt tydliga gränser mellan arbete och fritid

Dagens teknik kan göra det svårt för en att komma ifrån jobbet helt. Vi är ständigt uppkopplade till internet, har alltid mobilen i handen, så även när man kommer hem är man bara ett telefonsamtal eller ett mejl ifrån sitt arbete. När en person aldrig kan lämna jobbet helt och hållet har de inte chans att återhämta sig, detta tänjer på krafterna och orsakar onödig stress.

Det simplaste sättet att undvika denna källa till stress är genom att inte göra sig tillgänglig för vare sig mejl eller telefonsamtal (om ens jobb inte kräver att du alltid är åtkomlig). Koppla ifrån, stäng av push-notifikationer, gå inte in på jobbmejlen etc.

 

  1. Tydliga arbetsuppgifter

Ett sätt att minska risken för stress på arbetsplatsen är att göra det klart för alla medarbetare vad just deras arbetsuppgift är, så att de vet vad och hur mycket de ska göra och vad de ska prioritera.

Det är chefens jobb att skapa en tydlig struktur och ge ut den nödvändiga informationen samt hålla arbetarna uppdaterade om förändringar. Tillsammans med chefen ska arbetarna sätta upp tydliga mål. Att kunna påverka sina arbetsuppgifter samt arbetsmiljö gör att vi mår bättre på jobbet.

 

  1. Ta hand om din kropp

Om man vill må bra psykiskt måste man även ta hand om sig själv fysiskt. För att kroppen ska må bra och ha tillräckligt med energi för att kunna ta sig igenom arbetsdagen måste man äta en bra kost, få gott med sömn (vuxna behöver sex till nio timmars sömn), och regelbunden motion. Motion kan vara ett träningspass eller endast en promenad varje dag, det viktiga är att det är regelbundet.

 

  1. Dela upp arbetsuppgifter i delmål och huvudmål

Att dela in större arbetsuppgift i delmål och huvudmål kan hjälpa förebygga stress. Människor är inte bra på att göra flera saker samtidigt, forskning visar att inte blir vi bara mentalt trötta, utan vi gör även dubbelt så många misstag, och varje uppgift tar mycket längre tid att färdigställa.

När man delar upp en uppgift i mindre block (delmål), där man kan fokusera på en del av projektet i taget så känns arbetsuppgiften mer kontrollerbar och din hjärna behöver inte fokusera på arbetet i sin helhet och allt de som måste bli gjort utan kan lägga allt sitt fokus på en bit i taget och det blir färre stressorer för hjärnan att hantera.

Bättre arbetsmiljö (BAM) är en utmärkt utbildning för skyddsombud, chefer och arbetsledare men även dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Få stöd för arbetsmiljöutbildning

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningarna subventionerade av AFA Försäkring.

För att kvalificera sig för stödet så ska utbildningen anordnas av en godkänd utbildningsanordnare, vilket KOMPETENSUTVECKLA.SE naturligtvis är. Alla företag och organisationer inom den privata sektorn med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan söka stöd för sina arbetsmiljöutbildningar.
Det går att söka stöd för våra fysiska arbetsmiljöutbildningarvåra lärarledda onlineutbildningar via Zoom samt våra andra webbutbildningar som bygger på video och självstudier. Välj den utbildningsform som passar er bäst.

AFA Arbetsmiljö
Dela Innehållet