fbpx
adr utbildning online

eADR GENERAL 1.3 - WEB COURSE

(1 day)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

LO, PTK och Svenskt Näringsliv genomför just nu en satsning på arbetsmiljöutbildningar där ni som har kollektivavtal kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar och få upp till 70% av kostnaden betald. Ansökan görs direkt till AFA Försäkring.

Om ADR GENERAL 1.3

All personal som hanterar eller transporterar farligt gods ska minst ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på byggnader, fordon och miljö. Likaså om en del gods i sig är ofarligt kan det innebära risker och faror just vid transport på grund av de yttre omständigheterna och påfrestningarna som en transport innebär.

För att definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper. Det kan tillexempel vara explosivt, brandfarligt, radioaktivt, giftigt eller frätande. Farligt gods kan vara allt från bomber till batterier, som exempel kan nämnas bensin, gasol, spritdrycker, fyrverkerier, arsenik, tändstickor, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen.

Gemensamt för farliga gods är att det endast är tillåtet att transportera under vissa bestämda villkor. Men det finns också gods som är så farligt att det inte får transporteras alls.

Farligt gods kan vara antingen ämnen eller föremål, vilket även syftar på maskiner, utrustning och apparater som innehåller farligt gods som en integrerad och nödvändig del.

Syftet med utbildning i ADR

Syftet med ADR general 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led i transportkedjan eller i annan hantering av farligt gods.

ADR 1.3 tar upp följande:

  • Vilka lagar och regler som gäller.
  • Undantag farligt gods.
  • Hur olyckor kan förebyggas under trasport.
  • Hur skadeverkningar kan begränsas.
  • Vad är farligt gods.
  • Ansvar farligt gods.

Målgrupp ADR

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och de som i sitt arbete ska hantera farligt gods som vill genomföra utbildningen på engelska.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning på engelska som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

1 dag

I priset för ADR utbildning ingår

Kursintyget för utbildningen ADR General som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka utbildning i ADR

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor

Pris 2 595 SEK exklusive moms/pers.

 

Dela Innehållet