eHållbar Utveckling – Webbutbildning (0,25 dag)

utifrån Agenda 2030 och de 17 globala målen

Kvalitetssäkra och utveckla företagsverksamheten efter FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.
Denna digitala utbildning ger grundläggande kunskap om målen ur ett företags- eller verksamhetsperspektiv.


Utbildningens syfte

Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop sin strategiska planering och hållbar utveckling med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala målen i agendan är dessutom ett utmärkt verktyg att integrera i sin väsentlighetsanalys och för att prioritera och utforma strategier och mål i verksamheten. Inte minst eftersom de hjälper er att visa hur ni bidrar positivt till den globala utvecklingen.

Strategisk fördel och konkurrenskraftighet
”Följ med på vågen” när regeringens politik driver omställningen framåt


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Betydelsen av Agenda 2030 ur ett mikro- och ett makroperspektiv
  • Grundläggande genomgång av hur målen är uppbyggda och dess innebörd
  • Bedömning av vilka mål som är relevanta för verksamheten
  • Styrning mot målen och koppling till andra ramverk
  • Trender och utveckling inom arbetet med Agendan
  • Tillgängliga verktyg att använda i verksamheten
  • Relevanta certifieringar och föreskrifter


Målgrupp
· Miljö- och hållbarhetsansvariga
· Strateger inom hållbar utveckling och andra, angränsande områden
· Ledning
· Projektledare
· Kommunikation- och informationschefer
· Affärs- och verksamhetsutvecklare

Ort

Webbutbildning


Utbildningens längd

Ca 2 timmar

I priset ingår:
Kursintyg efter genomförd utbildning

Boka
Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

 

Pris 995 SEK exklusive moms/pers.


 

Dela Innehållet