Motorkap 1200x630

Motorkapsutbildning

Teoretisk och irl Liftutbildning (1 dag)

På denna utbildning genomför du den teoretiska delen via webben och sedan kör vi en praktisk del irl.
Till den teoretiska delen rekommenderar vi att man har tillgång till en dator med ordentlig skärm ur ergonomisk synvinkel.
Till den praktiska delen krävs det att deltagarna har filtermask P3 samt normala arbetskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddskor.

Syftet med utbildningen Motorkap är att:
Ge dig som deltagare en teoretisk och praktisk grund med betoning på utförande och säkerhet. Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha kunskap om handhavande av motorkap på ett betryggande sätt.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Vad säger lagen.
Arbetarskydd och interna regler.
Genomgång av olika motorkapar.
Motorkapens konstruktion
Underhålla av motorkapen.
Säkerhet.
Om olyckan är framme.
Säker hantering av motorkap.
Byte av redskap på motorkap.
Praktisk kapning med motorkap.

 

Målgrupp
Användare av motorkap.
Arbetsledare som behöver känna till risker med motorkap.

Ort
Utbildningen ges över hela landet.

Utbildningens längd:
1 dag totalt.

I priset ingår:
Kursintyg efter godkänd teori samt praktisk del.

Boka:
kontakta oss för offert.

 

 

Pris Kontakta oss för offert.

 

Vi använder LLP - Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska samt praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra liftutbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Dela Innehållet