fbpx
utbildning byggherre

UTBILDNING BYGGHERRE, BAS P & BAS U

Som fastighetsägare är man ofta beställare av diverse olika arbeten och enligt lagstiftningen så blir den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete en byggherre. Som byggherre har man ett övergripande arbetsmiljöansvar för projektet och man ska bland annat se till att en Arbetsmiljöplan upprättas när det krävs, se till att förhandsanmälan lämnas in till Arbetsmiljöverket vid behov och att byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för planering och projekteringsfasen samt utförandefasen utses. Byggherren ska också säkerställa att BAS har rätt kompetens och kunskaper och dessa ska också kunna styrkas.

I och med att byggherren har ett arbetsmiljöansvar och att en hel del arbetsuppgifter åligger byggherren så kan det vara tryggt att ha goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet och samordningsansvaret. En lämplig utbildning för byggherrar kan då vara en basutbildning.

Se till att ni gör rätt, lär er grunderna för byggherre och BAS på någon av våra basutbildningar. För er som saknar förkunskaper erbjuder vi t.ex. utbildningen BAS P/U - BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE (2 dagar) IRL på 30 orter i landet och föredrar ni istället att utbilda er ONLINE så erbjuder vi också utbildningen BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING via ZOOM.

AFA Arbetsmiljö

Passa på att utnyttja möjligheten till ekonomiskt stöd för att kompetenshöja personalen. Naturligtvis så kan du söka stöd för vår utbildning OSA ONLINE VIA ZOOM.

Svenskt NäringslivLO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans och satsningen pågår fram tills 2023 eller tills det att pengarna är slut.
Läs mer.
Stödet gäller för utbildningar som ges både IRL och som distansutbildning online.

Dela Innehållet