fbpx
Arbetsmiljö För Medarbetare

NY UTBILDNING - EN ARBETSMILJÖUTBILDNING FÖR MEDARBETARE

Om den nya utbildningen Arbetsmiljö För Medarbetare

Medarbetarutbildningen i arbetsmiljö är en utbildning som vänder sig till alla medarbetare i organisationen. Arbetsmiljön och dess förutsättningar förändras i och med att organisationer förändras och för att lyckas med arbetsmiljöarbetet så krävs det samverkan i hela organisationen och en förståelse för arbetsmiljö.

Syftet med utbildningen är att ge medarbetarna ökade kunskaper i hur arbetet ska organiseras systematiskt för att bli en naturlig del av verksamheten. Som medarbetare ska du ha kännedom om lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljön. Hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljö, och aktivt samverkar för en bättre arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

  • Vilka lagar och regler som gäller
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Vilka lagar och regler som gäller
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Roller & ansvar
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet
  • Medarbetarskap i arbetsmiljö
  • Praktiskt utförande av arbetsmiljöarbetet

Söka stöd för Arbetsmiljö för Medarbetare

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70 % utav kostnaden subventionerad. Detta är möjligt genom ett projekt som LO, SN och PTK tillsammans bedriver som har som syfte att höja arbetsmiljökunskapen på arbetsplatserna. OBS! Ansökan om stöd görs direkt till AFA Försäkring.

Målgrupp för Arbetsmiljö för Medarbetare

Alla medarbetare i organisationen oavsett anställningsform och de som arbetar med personalfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs utan utbildningen vänder sig till alla.

Utbildningens längd

Cirka 1/2 dag beroende på datavana och tidigare erfarenhet.

I priset för Arbetsmiljö för medarbetare ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka utbildning

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

AFA Arbetsmiljö

Passa på att utnyttja möjligheten till ekonomiskt stöd för att kompetenshöja personalen. Naturligtvis så kan du söka stöd för vår utbildning OSA ONLINE VIA ZOOM.

Svenskt NäringslivLO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans och satsningen pågår fram tills 2023 eller tills det att pengarna är slut.
Läs mer.
Stödet gäller för utbildningar som ges både IRL och som distansutbildning online.

Dela Innehållet