Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du har besvär, kan vara både fysiska och psykiska, som beror på långvarig stress eller andra starka påfrestningar. Med rätt hjälp återhämtar sig de allra flesta men återhämtningen kan ta lång tid.

Vilka besvär som man får skiljer sig åt från person till person men några vanliga är trötthet och sömnproblem. Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort, du känner dig utmattad och har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten. Känslomässiga symtom kan t.ex. vara att du är lättirriterad, orolig och nedstämd. Andra symptom kan vara att du glömmer saker och får svårt att koncentrera dig. Ofta leder detta till att man får problem med att planera och genomföra uppgifter. Kroppsliga symtom kan vara att man får fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk. Överkänslighet för ljud är vanligt men också besvär från mage och tarmar.

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag. Ju tidigare man upptäcker tecken på ohälsa desto bättre är det, för att se om du är på väg att drabbas av utmattningssyndrom så kan du göra ett självskattningstest, t.ex. KEDS- testet.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale är ett test som har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest utformat för att mäta om man ligger i riskzonen för utmattningssyndrom.

Du gör testet genom att svara på nio frågor utifrån hur du har mått de senaste två veckorna. Detta självskattningstest används idag inom företagshälsovården.

Arbetsgivaren har långtgående skyldigheter att se till att inte arbetsplatsen och arbetsförhållandena leder till ohälsa. Om ni misstänker att det finns brister i arbetsmiljön och att dessa kan leda till ohälsa, kanske redan personal har drabbats av utmattningssyndrom, så kontakta gärna oss så kan vi hjälpa er både med att ta fram ledningssystem för arbetsmiljöarbete, utbilda rätt personal och mycket mer.

Dela Innehållet