fbpx
Slutna rum 1200x630

eSLUTNA UTRYMMEN - WEBBUTBILDNING

(1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Passa på att gå säkerhetskursen för de som arbetar i slutna utrymmen. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad via AFA Försäkring. Ansökan görs direkt till AFA Försäkring.

Om utbildningen Slutna utrymmen

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker som kan uppstå vid arbeten i dessa farliga miljöer för att på sådant sätt kunna vidta de åtgärder som krävs. Kursen är också lämplig för de arbetstagare vars arbete kan ske eller kommer att ske i slutna rum, t.ex. svetsare, mekaniker och reparatörer.

Syftet med kursen

Alla deltagare ska få bättre insikt om regler och lagar som gäller när det kommer till att arbeta med säkerhet i slutna utrymmen samt få ett bättre säkerhetsmedvetande. ALLA slutna rum ska betraktas som potentiella riskmiljöer och behöver behandlas med respekt. Exempel på riskmiljöer är:

  • Gruvor och tunnlar
  • Avloppsanläggningar
  • Källarutrymmen
  • Rördiken
  • Silos och andra kärl för lagring
  • Tryckkärl, vakumkärl och cisterner

Kursen fungerar även som en repetitionskurs för den som har erfarenhet sedan tidigare. Vi rekommenderar att man repeterar kursen vart tredje år. Enligt arbetsmiljölagen så är det arbetsgivaren som ska säkerställa att arbetstagarna har rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter, så vid längre frånvaro från arbetsplatsen t.ex. vid sjukskrivning eller föräldraledighet kan kursen behöva repeteras i ett tidigare skede.

Utbildningen Slutna utrymmen behandlar framförallt följande punkter:

  • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöer
  • Lagar och regler
  • Utrustning och skyltning
  • Risker, riskanalys och räddningsinsats

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver kunskap om riskerna med arbete i sluta utrymmen samt lämpliga åtgärder som kan vidtas för att arbetsmiljön ska bli säkrare.

Förkunskapskrav Slutna Utrymmen

Inga förkunskaper krävs.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

4 timmar

I priset ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Boka utbildningen Slutna Utrymmen

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Bokningsvillkor

Pris 2 495 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet