The good life

Tillbaka efter semestern

Efter en välförtjänt ledighet och laddade batterier, så är väl alla “taggade” att hugga in på sina arbetsuppgifter; eller?
Troligtvis är inte alla lika entusiastiska till att komma tillbaka. Många har kanske levt lite osundare än vanligt, sämre väder än vad man hade hoppats på eller andra semesterrelaterade orsaker.
Tyvärr finns det också arbetsrelaterade faktorer som gör att man inte riktigt ser fram emot att börja jobba, som till exempel: fulla “mailkorgar”, högar av inkommande jobb, dålig stämning på jobbet, kränkningar och så vidare. Listan kan göras lång.

Vad kan man göra för att minska på de arbetsrelaterade stressfaktorerna?
I vår utbildning Bättre arbetsmiljö ger vi er verktygen.
Boka här höstens och vinterns utbildningar.

Äntligen är våren här

Mycket ska hinnas med innan semestrar och ledighet. Tyvärr sker många arbetsplatsolyckor under dessa tider när ny och oerfaren personal skall introduceras, vilket medför stora kostnader för företagen och onödigt lidande för den drabbade personen.

Introduktion på en arbetsplats har konstaterats vara en viktig del för att undvika arbetsplatsolyckor.

Den investeringen betalar sig oftast mångfalt.

Erbjudande under April

Boka någon av våra BAS P/U- utbildningar under aprilmånad och få 20% rabatt.
Uppge rabattkod APRIL2019 vid bokningen.

Ökande ohälsa på grund av jobbet

Kvinnor, yngre och låginkomsttagare drabbas oftare av stress och psykisk ohälsa på grund av den allt mer stressade arbetssituationen och upp mot 30 % har haft hälsoproblem på grund av sitt arbete.
Tendensen är också att fler kvinnor än män drabbas och är störst i åldrarna 30-49 år (enligt en ny studie gjord av arbetsmiljöverket).
Arbetsmiljöverkets undersökning visar att hälsoproblem till följd av arbetet (undersökningen är gjord utifrån de ca fem miljoner sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden) har ökat och då främst bland kvinnor.

De vanligast orsakerna som de har observerat är;
-Hög arbetsbelastning
-Felaktiga arbetsställningar
-Otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren

Var tredje sysselsatt kvinna har besvär på grund av arbetet, men för männen är det var fjärde sysselsatt.

-Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minnet, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Detta medför att arbetsgivaren har större press på sig att identifiera symtomen i ett tidigt skede för att kunna sätta in åtgärder i förebyggande syfte.

Vi erbjuder BAM- utbildningar (Bättre Arbetsmiljö)

BAB hjälper dig med verktygen för att identifiera arbetsmiljöproblem och vägledning till hur man åtgärdar dem. I BAM behandlas även den psykosociala arbetsmiljön som är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

Arbetsmiljöutbildningar i Karlstad 2019

Arbetsmiljö

Under hösten och vinter 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Karlstad. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Arbetsmiljöutbildningar i Helsingborg 2019

Arbetsmiljö

Under 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Helsingborg. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Arbetsmiljöutbildningar i Östersund 2019

Arbetsmiljö

Under 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Östersund. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Arbetsmiljöutbildningar i Västerås 2019

Arbetsmiljö

Under 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Västerås. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Arbetsmiljöutbildningar i Gävle 2019

Arbetsmiljö

Under 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Gävle. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Arbetsmiljöutbildningar i Umeå 2019

Arbetsmiljö

Under 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Umeå. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

 

Arbetsmiljöutbildningar i Uppsala 2019

Arbetsmiljö

Under 2019 kommer vi att erbjuda följande utbildningar i Uppsala. För att se alla orter som vi erbjuder utbildningar på, klicka på utbildningen ni är intresserade av och scrolla ned till bokningsformuläret.

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

BAS P/U 1 dag

BAS P/U 2 dagar

Arbete på Väg (nivå 1 & 2) 1 dag

SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete 1 dag

Första Hjälpen & HLR 0,5 dag

ABC för Skyddsombud 2 dagar

Skotta Säkert 1 dag

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.