NYA UTBILDNINGAR

Är ni i behov av att utbilda er personal?

Nu lanserar vi ett flertal nya utbildningar som säkerställer att ni har rätt kunskaper för de arbetsuppgifter ni utför. Våra utbildningsnyheter:

Fysiska utbildningar

ELBAM – Bättre Arbetsmiljö EL (2 dagar)

 

Lärarledda Webbutbildningar via ZOOM eller Teams

Avtalsuppföljning Online – Lärarledd Webbutbildning (1/2 dag)

Spendanalys Online . Lärarledd Webbutbildning (1/2 dag)

ELBAM Online – Lärarledd Webbutbildning (2 dagar)

 

Blended Learning

Skylift/ Mobila Arbetsplattformar (1 dag) – Blended Learning

Motorkapsutbildning (1 dag) – Blended Learning

Blended Learning innebär att ni gör teoridelen online och när ni är klara med det så kommer en av våra handledare ut till er för att stämma av de praktiska kunskaperna.

Kom ihåg att vi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring vilket innebär att ni kan få upp till 70% av kostnaden i stöd för de flesta av våra utbildningar.

Är ni fler än fem?

Är ni fler än fem som behöver utbildning eller är ni intresserade av en företagsanpassad utbildning för hela eller delar av företaget, kanske i era egna lokaler eller online via ZOOM eller Teams, kontakta oss så lämnar vi gärna en offert på detta, kontakta någon av våra säljare.
Förutom att hjälpa er med utbildning av personal så kan vi även hjälpa er med att ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet eller upprätta en arbetsmiljöplan.

ELBAM

ELBAM är elbranschens anpassade BAM- utbildning och bygger på utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning. Enligt Installationsavtalet 2020- 2023 ska utbildningen, eller en likvärdig, ges till skyddsombuden och ledamöterna i skyddskommittén. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig väl för just arbetsledare och chefer.

Utbildningen tar upp de fysiska och psykosociala aspekterna samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Utbildningen ställer inga krav på några förkunskaper utan kan ses som en grundutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Vi erbjuder ELBAM som öppen utbildning IRL på cirka 30 orter i landet och Online.

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Är ni fler än fem?

Är ni fler än fem som behöver utbildning eller är ni intresserade av en företagsanpassad utbildning för hela eller delar av företaget, kanske i era egna lokaler eller online via ZOOM eller Teams, kontakta oss så lämnar vi gärna en offert på detta, kontakta någon av våra säljare.
Förutom att hjälpa er med utbildning av personal så kan vi även hjälpa er med att ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet eller upprätta en arbetsmiljöplan.

ARBETSMILJÖSKULD

Kontor

Arbetsmiljöproblem kostar arbetsgivarna enorma belopp. Enbart kostnaderna för psykisk ohälsa beräknas kosta de svenska företagen över 200 miljarder/ år där sjuknärvaron är mest kostsam. Det vill säga att man går till arbetet trots att man mår dåligt.

Vi vet att många arbetsgivare i Sverige har byggt upp en arbetsmiljöskuld. Kostnaderna för fysiska skador och besvär kommer att öka på grund av att många arbetar hemma i dåligt ergonomiskt utformade hemmakontor och kostnaden för den psykiska ohälsan kommer också att öka på grund av pandemin. De flesta arbetsgivare ligger också efter med arbetsmiljöutbildningar och det här innebär att många chefer och arbetsledare saknar de kunskaper de behöver ha för att snappa upp tecken på ohälsa, de saknar förståelse för problematiken och vinsterna med ett bra arbetsmiljöarbete samt att de saknar kunskap för hur de ska förbättra arbetsmiljön.

Vi vill hjälpa er att komma tillrätta med delar av ert problem då vårt expertområde är arbetsmiljöutbildningar. Utbildningen som vi rekommenderar för alla chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper är:

BAM – Bättre Arbetsmiljö (2 dagar)

BAM är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer och skyddsombud. Framtagen av Prevent, en ideell organisation som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom. Utbildningen speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad som anses vara en lämplig grundutbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi erbjuder BAM- utbildningen som fysisk lärarledd, lärarledd online via ZOOM och som videoutbildning.

Är ni fler än fem?

Är ni fler än fem som behöver utbildning eller är ni intresserade av en företagsanpassad utbildning för hela eller delar av företaget, kanske i era egna lokaler eller online via ZOOM eller Teams, kontakta oss så lämnar vi gärna en offert på detta.
Förutom att hjälpa er med utbildning av personal så kan vi även hjälpa er med att ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet eller upprätta en arbetsmiljöplan.

Bussgods

Kurslokal bussgods

För arbetsgivare är det viktigt att systematiskt undersöka den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Det är ett krav utifrån lagstiftningen men det är också något som kan påverka ekonomin negativt ifall det finns brister.

För oss som utbildningsföretag är det alltid uppfriskande när företag deltar på våra utbildningar och visar att de inte bara vill skapa en god arbetsmiljö utan även den bästa möjliga inom sin bransch. En sådan utbildning hölls för arbetsledare på Bussgods i Umeå föregående vecka där de delade med sig av sin erfarenhet av vad som fungerat bra men även vad som behövde förbättras för att bli den attraktivaste arbetsgivaren på marknaden. För att skapa rätt förutsättningar behöver man som arbetsgivare ha rätt kunskap och metoder för att uppnå detta. Vill ni göra som Bussgods boka in er på en arbetsmiljöutbildning nära er eller online.

VÅRA NYA WEBBUTBILDNINGAR

Utbildning i Ställningsbygge

eSTÄLLNING (upp till 9 meter)
eSÄKRA LYFT
eFALLSKYDD TEORI

 

När du blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion.

Ett lyft kräver flera olika arbetsroller. Vid enklare lyft kan ibland en person utföra alla moment medan i vissa fall behövs flera personer. Vi går igenom de vanligaste delarna och redskapen du kommer att träffa på i ditt arbete med tunga lyft. Arbetsmiljöverket ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.
I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på två meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd. Läs mer här Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet

Utmattningssyndrom

Stress

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom innebär att du har besvär, kan vara både fysiska och psykiska, som beror på långvarig stress eller andra starka påfrestningar. Med rätt hjälp återhämtar sig de allra flesta men återhämtningen kan ta lång tid.

Vilka besvär som man får skiljer sig åt från person till person men några vanliga är trötthet och sömnproblem. Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort, du känner dig utmattad och har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten. Känslomässiga symtom kan t.ex. vara att du är lättirriterad, orolig och nedstämd. Andra symptom kan vara att du glömmer saker och får svårt att koncentrera dig. Ofta leder detta till att man får problem med att planera och genomföra uppgifter. Kroppsliga symtom kan vara att man får fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk. Överkänslighet för ljud är vanligt men också besvär från mage och tarmar.

Enligt Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag. Ju tidigare man upptäcker tecken på ohälsa desto bättre är det, för att se om du är på väg att drabbas av utmattningssyndrom så kan du göra ett självskattningstest, t.ex. KEDS- testet.

KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale är ett test som har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Det är ett självskattningstest utformat för att mäta om man ligger i riskzonen för utmattningssyndrom.

Du gör testet genom att svara på nio frågor utifrån hur du har mått de senaste två veckorna. Detta självskattningstest används idag inom företagshälsovården.

Arbetsgivaren har långtgående skyldigheter att se till att inte arbetsplatsen och arbetsförhållandena leder till ohälsa. Om ni misstänker att det finns brister i arbetsmiljön och att dessa kan leda till ohälsa, kanske redan personal har drabbats av utmattningssyndrom, så kontakta gärna oss så kan vi hjälpa er både med att ta fram ledningssystem för arbetsmiljöarbete, utbilda rätt personal och mycket mer.

Ny utbildning eHållbar Utveckling

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop sin strategiska planering med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag och därmed även alla de mindre verksamheterna som finns i deras omgivning och marknader. De globala målen i agendan är dessutom ett utmärkt verktyg att integrera i sin väsentlighetsanalys och för att prioritera och utforma strategier och mål i verksamheten. Inte minst eftersom de hjälper er att visa hur ni bidrar positivt till den globala utvecklingen.
Vår senaste utbildning eHållbar Utveckling – Webbutbildning vänder sig bland annat till miljö- och hållbarhetsansvarige på företagen, kommunikations- och informationsansvarige samt affärs- och verksamhetsutvecklare.

God Jul & Gott Nytt År. Få stöd för Arbetsmiljöutbildning, upp till 70%

God Jul & Gott Nytt År
I årets sista nyhetsbrev vill vi på Kompetensutveckla passa på att önska er alla en fantastisk och underbar jul och ett riktigt gott nytt år och vi hoppas att 2021 ska bli ett år där vi äntligen ska kunna få träffas igen.

Stöd för arbetsmiljöutbildning
Vi vet att många företag ligger efter med sitt arbetsmiljöarbete och därför vill vi passa på att slå ett slag för det stöd som Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans har tagit fram och som ska gå till arbetsmiljöutbildningar. För att kvalificera sig för stödet, som kan uppgå till 70% av utbildningskostnaden, så ska utbildningen anordnas av en godkänd utbildningsanordnare, vilket Kompetensutveckla naturligtvis är.

Alla företag och organisationer inom den privata sektorn med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan söka stöd för sina arbetsmiljöutbildningar. Chefer kan beviljas stöd för grund- och vidareutbildning medans skyddsombud enbart kan beviljas stöd för vidareutbildningar.

Det går att söka stöd för våra fysiska arbetsmiljöutbildningar, vår lärarledda onlineutbildningar via Zoom samt våra videoutbildningar. Välj den utbildningsform som passar er bäst. Förra gången parterna gjorde en liknande gemensam satsning så tog pengarna, 75 miljoner, slut ganska fort, så passa på att boka in en utbildning så tidigt som möjligt. Vi har flertalet kursstarter varje vecka och möjlighet att ordna företagsanpassade utbildningar IRL och via Zoom utefter era behov.

Tillväxtverket tillåter också att kompetensutveckling sker under den tid som medarbetare är korttidspermitterade, det innebär att det nog aldrig tidigare har varit så fördelaktigt att kompetensutveckla sina medarbetare som just nu. Så passa på att boka in en utbildning till efter årsskiftet redan idag.

Våra Kurser finner du här

184 miljarder
Så mycket kostade den psykiska ohälsan samhället 2012 och den kostnaden har ökat sedan dess. Kostnaden för företagen är ännu högre och det som är dyrast är sjuknärvaron. Att man går till arbetet men inte mår bra. Ett bra arbetsmiljöarbete där man arbetar med de mjuka värdena kan minska företagets kostnader dramatiskt. Det finns undersökningar som pekar på att satsa på dessa, de mjuka värdena, kan ge en ROI på 700%. På våra BAM- utbildningar så går vi naturligtvis igenom den psykosociala arbetsmiljön men känner ni att ni vill ha fördjupade kunskaper så kan vi rekommendera vår nya utbildning, OSA Online – lärarledd webbutbildning som anordnas via Zoom.

Kompetensutveckla är godkända AFA- utbildare

Kompetensutveckla personalen med stöd från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Passa på att utbilda er personal och ta del av stödpengar för arbetsmiljöutbildningar. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar, stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Ett utav kriterierna för att kunna ta del av stödet är att utbildningen anordnas av en godkänd och ansluten utbildare åt AFA, vilket vi förstås är.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans 75 miljoner kronor på stödet och satsningen pågår fram tills 2023 med start 1 januari 2021. Stödet administreras av AFA Försäkring och ansökningar görs via dem, pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Målsättningen är att fler privata företag inom näringslivet ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom arbetsmiljö. Arbetsgivarna kan få stöd för ett flertal arbetsmiljöutbildningar. Det kan vara allt från fysisk arbetsmiljö som exempelvis kemiska arbetsmiljörisker till psykosocial arbetsmiljö, samverkan, krishantering eller hot och våld.

AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan på AFA Försäkrings hemsida.

Här hittar ni våra utbildningar

Läs mer om stödet på AFA Försäkrings hemsida.

Vanliga frågor och svar om stödet hittar ni här.

/Kompetensutveckla