fbpx
eVibrationer

eVibrationer - Webbutbildning

Kompetensutveckla AB är stolta över att presentera vår senaste webbutbildning, eVibrationer, som syftar till att förse dig med omfattande kunskap om vibrationers påverkan på hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Djupdykning i Arbetsmiljöns Utmaningar

Kursen eVibrationer är inte bara en utbildning – det är en resa mot en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö. Genom att ta del av denna webbutbildning kommer du att utforska de kritiska aspekterna av vibrationsexponering. Vi kommer att guida dig genom centrala begrepp som definieras i AFS 2005:15 och visa hur de är relevanta för din arbetsmiljö.

Förståelse, Riskbedömning och Åtgärdsplaner

Vi är fast beslutna att utrusta dig med färdigheter som gör att du kan genomföra noggranna riskbedömningar av vibrationsexponering i enlighet med de givna riktlinjerna. Under kursen kommer du att upptäcka olika mätmetoder och insatsvärden som hjälper dig att kvantifiera den dagliga vibrationsexponeringen.

Men vi stannar inte där. Du kommer även att lära dig att utforma och implementera effektiva åtgärdsplaner för att minimera vibrationsexponering och de relaterade riskerna, allt i enlighet med gällande regelverk.

Hållbar och Lärande Miljö

Vi förstår att ditt lärande är unikt, och vi ger dig friheten att anpassa utbildningen efter dina behov. Du har hela 180 dagar på dig att slutföra kursen efter att du har fått dina inloggningsuppgifter via e-post. Oavsett din tidigare utbildning, datavana eller arbetslivserfarenhet, kommer kursen att vara tillgänglig så att du kan gå igenom den i din egen takt. Med en uppskattad genomförandetid på cirka fyra timmar, beroende på din bakgrund, kan du anpassa ditt lärande för att passa dina krav.

Efter Godkänt Test

När du har framgångsrikt avslutat utbildningen och passerat testet, kommer du att ha möjlighet att omedelbart skriva ut ditt utbildningsbevis. Detta diplom bekräftar din kompetens inom området och kan vara en värdefull tillgång för din karriär.

Målgrupp och Förkunskapskrav

eVibrationer - Webbutbildning riktar sig till chefer, arbetsledare, medarbetare samt skyddsombud/arbetsmiljöombud inom organisationer där medarbetarna exponeras för vibrationer. En av de mest imponerande aspekterna är att inga förkunskaper krävs, alla är välkomna att delta.

Skapa en säkrare arbetsmiljö och öka din kunskap om vibrationer genom att anmäla dig till eVibrationer idag. Tillsammans kan vi göra skillnad och säkerställa en arbetsplats där hälsa och välbefinnande är i fokus.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet