Skylift 1200x630

SKYLIFT / MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Teoretisk och irl Liftutbildning (1 dag)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha både teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.

Vår utbildning på mobila arbetsplattformar betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Utbildningen består av en teoretisk grundkurs som man utför via webben som sedan följs upp med praktisk körning.

Syftet med utbildningen Skylift / mobila arbetsplattformar är att:
Att deltagarna efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska ha den teoretiska och praktiska kunskapen som krävs för att uppfylla arbetsmiljökraven. De ska kunna veta hur liftar hanteras och förs fram på ett säkert och ansvarsfullt sätt för att undvika olyckor och skador.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Risker och säkerhetsbestämmelser
Klassificering
Trafikbestämmelser
Kontroller och daglig tillsyn
Säkerhet

 

Målgrupp
Personal som arbetar med eller i sitt arbete kommer i kontakt med liftar.
Den som kör lift och behöver kunskap om liftens konstruktion, handhavande och tillsyn.
Arbetsledare och chefer som är ytterst ansvariga för arbetsmiljön och säkerheten.
Lagkravet är att arbetstagare som arbetar i lift ska ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap och ansvaret för att detta uppfylls ligger hos arbetsgivaren.

Ort
Utbildningen ges över hela landet.

Utbildningens längd:
1 dag totalt.

I priset ingår:
Kursintyg samt ett liftkort med 5 års giltighetstid.

Boka:
kontakta oss för offert.

 

 

Pris Kontakta oss för offert.

 

Vi använder LLP - Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska samt praktiska kunskaper för säker användning - i praktiken ha en bra liftutbildning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Dela Innehållet