Rutin för nattarbete

Nattarbete är något som påverkar hälsan negativt och därför så ställer Arbetsmiljöverket höga krav vid nattarbete, bland annat på läkarundersökningar, detta i regleras i Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) och det ska ske enligt följande:

  1. innan arbetstagaren sysselsätts i nattarbete vid nyanställning,
  2. inom 3 månader om byte sker från dagarbete till nattarbete,
  3. inom 3 månader om byte sker från dagarbete till skiftarbete där nattarbete ingår, och
  4. återkommande med intervall vart sjätte år för medarbetare som ej fyllt 50 år och vart tredje år för medarbetare som fyllt 50.

För att säkerställa att ni följer de krav som ställs vid nattarbete har vi tagit fram en rutin för att hjälpa er. Här hittar ni Rutin, nattarbete.

Här kan ni läsa mer om nattarbete.

På vår hemsida finns fler rutiner, checklistor, mallar etc. som kan hjälpa er i ert arbetsmiljöarbete.

Dela Innehållet