Arbetsmiljöverket kontrollerar

Arbetsmiljöverket ska kontrollera Sveriges kommuner och regioner, att dem bedriver ett väl fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är enligt Arbetsmiljöverket att den högsta ledningen ska ta och förstå sitt ansvar. Kanske dags att även säkerställa att dem som faktiskt bestämmer utbildar sig inom arbetsmiljö.

Arbetsmiljön inom den kommunala verksamheten har stora brister och statistik visar att sjuktalen är skrämmande höga. För alla anställda inom kommunerna i Sverige så är sjuktalet 6,7% (2019), det innebär att anställda inom de svenska kommunerna är sjuka 6,7% av den tid dem skulle ha arbetat. För statsanställda är sjuktalet 3,9% (2018). Börjar vi titta på skillnaderna i kön så är sjuktalen ännu mer skrämmande. En statsanställd man är i genomsnitt sjuk 2,5% (2018) av den tid som han skulle ha arbetat medan en kommunanställd kvinna är sjuk 7,4% av den tid som hon skulle ha arbetat (2019).

Det är jättebra att Arbetsmiljöverket kontrollerar och nu satsar på att komma tillrätta med dessa brister, för de är stora och kostar skattebetalarna enorma belopp varje år; men jag hade också gärna sett att myndigheterna fokuserade på kvinnliga arbetsplatser, då framförallt könstillhörighet är något som påverkar sjuktalen.

Ha en fantastisk dag.

Dela Innehållet