Ökande ohälsa på grund av jobbet

Kvinnor, yngre och låginkomsttagare drabbas oftare av stress och psykisk ohälsa på grund av den allt mer stressade arbetssituationen och upp mot 30 % har haft hälsoproblem på grund av sitt arbete.
Tendensen är också att fler kvinnor än män drabbas och är störst i åldrarna 30-49 år (enligt en ny studie gjord av arbetsmiljöverket).
Arbetsmiljöverkets undersökning visar att hälsoproblem till följd av arbetet (undersökningen är gjord utifrån de ca fem miljoner sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden) har ökat och då främst bland kvinnor.

De vanligast orsakerna som de har observerat är;
-Hög arbetsbelastning
-Felaktiga arbetsställningar
-Otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren

Var tredje sysselsatt kvinna har besvär på grund av arbetet, men för männen är det var fjärde sysselsatt.

-Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minnet, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Detta medför att arbetsgivaren har större press på sig att identifiera symtomen i ett tidigt skede för att kunna sätta in åtgärder i förebyggande syfte.

Vi erbjuder BAM- utbildningar (Bättre Arbetsmiljö)

BAB hjälper dig med verktygen för att identifiera arbetsmiljöproblem och vägledning till hur man åtgärdar dem. I BAM behandlas även den psykosociala arbetsmiljön som är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet

BAM – Bättre Arbetsmiljö 2 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 3 dagar

BAM – Bättre Arbetsmiljö 5 dagar

Naturligtvis så kan vi hålla företagsanpassade utbildningar över hela landet. Kontakta oss så hjälper vi er.

Dela Innehållet