fbpx
ESA1200x630

ELBAM ONLINE- LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Bättre Arbetsmiljö EL (2 dagar)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

ELBAM Online - Lärarledd Webbutbildning bygger på utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges största och populäraste arbetsmiljöutbildning men har ett fokus på elarbeten och elbranschen. ELBAM Online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och speglar parters gemensamma syn på vad som är en grundläggande kunskapsnivå gällande arbetsmiljö. ELBAM eller likvärdig utbildning ska enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig för dem.

Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med utbildningen ELBAM Online är att:
Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Statistik för elbranschen.
  • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Säkra arbetsmetoder för elbranschen.
  • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen för att minska risken för olyckor och tillbud med fokus på el som riskkälla.
  • Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • Deltagaren ska även kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp
ELBAM Online vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer samt andra som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor inom elbranschen ska hanteras.

Ort
Videolänk

Utrustning
Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd
2 dagar.

I priset ingår
Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

Boka
Fyll i formuläret nedan, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Vill du gå denna kurs som fysisk utbildning.

 

Våra utbildare är certifierade av Prevent.

Pris 8 395 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet