fbpx
bam grundutbildning skyddsombud

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ

GRUNDUTBILDNINGEN FÖR SKYDDSOMBUD

Fem snabba fakta om skyddsombud

ARBETSMILJÖLAGEN ger den som är skyddsombud bland annat rätt att:

 1. Få utbildning.
 2. Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön.
 3. Delta vid planering av nya lokaler.
 4. Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.
 5. Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.

Vilken utbildning rekommenderas för skyddsombud

Bättre arbetsmiljö (BAM) är en utmärkt utbildning för skyddsombud, chefer och arbetsledare men även dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Få stöd för arbetsmiljöutbildning

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningarna subventionerade av AFA Försäkring.

För att kvalificera sig för stödet så ska utbildningen anordnas av en godkänd utbildningsanordnare, vilket KOMPETENSUTVECKLA.SE naturligtvis är. Alla företag och organisationer inom den privata sektorn med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan söka stöd för sina arbetsmiljöutbildningar.
Det går att söka stöd för våra fysiska arbetsmiljöutbildningarvåra lärarledda onlineutbildningar via Zoom samt våra andra webbutbildningar som bygger på video och självstudier. Välj den utbildningsform som passar er bäst.

Utbildningen behandlar framförallt

 • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
 • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
 • Hur deltagaren ska kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
 • Deltagaren ska även kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
 • Hur deltagaren ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Boka utbildning

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

AFA Arbetsmiljö
Dela Innehållet