fbpx

eADR Allmän - WEBBUTBILDNING

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

LO, PTK och Svenskt Näringsliv genomför just nu en satsning på arbetsmiljöutbildningar där ni som har kollektivavtal kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar och få upp til 70% av kostnaden betald. Ansökan görs till AFA Försäkring.

Beskrivning

För vem krävs den här utbildningen och varför heter den 1.3? Vilka personer anses delaktiga och vad menas med transport, och först av allt, vad menas egentligen med farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för gods som, om det inte hanteras rätt under transport, riskerar att orsaka skador i sin omgivning, på såväl människor och djur som på fordon, byggnader och miljö. Även om en del gods i sig är ofarligt kan det innebära risker och faror just vid transport på grund av de yttre omständigheterna och påfrestningarna som en transport innebär.

För att definieras som farligt gods ska den akuta risken bero på godsets kemiska eller fysikaliska egenskaper. Det kan tillexempel vara explosivt, brandfarligt, giftigt, radioaktivt eller frätande. Farligt gods kan vara allt från bomber till batterier, som exempel kan nämnas bensin, gasol, spritdrycker, arsenik, fyrverkerier, tändstickor, sprayburkar, desinfektionsmedel och vattenförorenande ämnen.

Gemensamt för farligt gods är att det endast är tillåtet att transportera under vissa bestämda villkor. Men det finns också gods som är så farligt att det inte får transporteras alls.

Farligt gods kan vara antingen ämnen eller föremål, vilket även syftar på maskiner, utrustning och apparater som innehåller farligt gods som en integrerad och nödvändig del.

Utbildningens längd

1 dag

Kursintyg

Kursintyget för utbildningen eADR Allmän kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Pris 1 995 SEK exklusive moms/pers.

 

Dela Innehållet