eSTÄLLNING UPP TILL 9 METER - WEBBUTBILDNING

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Har ni kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad via en arbetsmiljösatsning som LO, PTK och Svenskt Näringsliv står bakom. Ansökan görs hos AFA Försäkring.

Om kursen eStällning upp till 9 meter

När ni blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har ni visat att ni har de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion.

Syftet med kursen eStällning upp till 9 meter

Efter genomförd och godkänd utbildning ska deltagaren:

 • Ha kunskap om planen för uppförandet, nedmontering eller ändringar av ställningen
 • Ha kunskaper gällande säkerhetsföreskrifter
 • Ha kunskap för att identifiera och förebygga fallrisker för människor eller föremål
 • Ha kunskap för att identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag
 • Veta vilka regelverk som gäller för ställningar i Sverige
 • Känna till olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar som finns
 • Veta hur man kan skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställning
 • Veta hur upp- och nedförsel av ställningsmaterial kan ske på ett säkert sätt
 • Kunna redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar ska gå till

Kursen eStällning upp till 9 meter behandlar framförallt följande punkter:

 • Principer för konstruktion
 • Funktionssätt
 • Underhåll och användning
 • Hur risker identifieras och olyckor förebyggs
 • Hur risker för fall kan undvikas
 • Attityder till risker
 • Lagar, förordningar och standarder som gäller för området

Målgrupp

För er som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd. Kursen eStällning är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver ha kunskaper om denna riskkälla.

Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på er arbetsplats ska ha rätt utbildning. Hen ska ha minst samma utbildningsnivå för ställningar som ni har, gärna högre. Detta gäller även om chefen själv inte deltar i själva arbetet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens längd

Kursen eStällning upp till 9 meter tar cirka 4 - 5 timmar att gå igenom beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Kursintyg

Kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka

För att boka kursen, eStällning upp till 9 meter, klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

 

Pris 1 995 SEK exklusive moms/pers.

 

Dela Innehållet