eSTÄLLNING UPP TILL 9 METER - WEBBUTBILDNING

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Vilket innebär att om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad för att gå arbetsmiljöutbildningar såsom arbete på väg.

Om ställning upp till 9 meter - Webbutbildning
När du blivit godkänd i alla kapitel i denna utbildning har du de kunskaper som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter till arbetsplan (fyra bomlag) och där utformningen framgår av en generell monteringsintroduktion.

Syftet med utbildningen är att:
Du efter genomförd godkänd utbildning ska ha förståelse för:
Planen för uppförandet, nedmontering eller ändringar av ställningen, Kunskaper gällande säkerhetsföreskrifter, identifiera och förebygga fallrisker för människor eller föremål, identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag, vilka regelverk som gäller för ställningar i Sverige, olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar som finns, redogöra för olika typfall för rörställningar, hur man kan skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställning, hur upp- och nedförsel av ställningsmaterial kan ske på ett säkert sätt, kunna redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar ska gå till.

 

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Principer för konstruktion

Funktionssätt

Underhåll och användning

Hur risker identifieras och olyckor förebyggs

Hur risker för fall kan undvikas

Attityder till risker

Samt lagar, förordningar och standarder som gäller för området

 

Målgrupp
För dig som bygger, ändrar och river ställningar upp till 9 meters höjd.

Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på din arbetsplats ska ha rätt utbildning. Hen ska ha minst samma utbildningsnivå för ställningar som du har, gärna högre. Detta gäller även om chefen själv inte deltar i själva arbetet.

Utbildningens längd
3 - 5 timmar beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Kursintyg
kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka
Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

 

Pris 1 995 SEK exklusive moms/pers.

 

Dela Innehållet